Skip to Content

Den ekumeniska böneveckan hålls 18-25.1.2021

boneveckan_2021_tema.png-375x375.png

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.

Det blir reflektioner och böner under 8 dagar som jag kommer att dela från ekumeniska rådets hemsida på metodistkyrkans FB-sida. Dela gärna vidare!

DAG 1: KALLADE AV GUD

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a)
1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas

Reflektion
Resans början är ett möte mellan en människa och Gud, mellan skapelsen och Skaparen, mellan tid och evighet. Abraham hörde kallelsen: ”Gå till det land som jag skall visa dig”. Liksom Abraham är vi kallade att lämna det som är välbekant och gå dit som Gud har förberett i djupet av våra hjärtan. Under vandringen blir vi mer och mer oss själva, Guds folk som han ville att vi skulle vara från begynnelsen. Genom att följa den kallelse som riktas till oss, blir vi till en välsignelse för våra kära, för våra grannar och för världen. Guds kärlek söker oss. Gud blev människa i Jesus. I honom möter vi Guds blick. I våra liv, precis som i Johannes evangelium, hörs Guds kallelse på olika sätt. När vi rörs av Guds kallelse, börjar vi på nytt. I detta möte vandrar vi på en förvandlingens väg – den ljusa början av en relation i en kärlek, som alltid börjar på nytt.

En dag skall du förstå detta utan att vara medveten om det, ett ja har redan skrivits in i ditt inres djup. Och så väljer du att gå i Jesu fotspår… I tystnaden, i närheten av Kristus, hör du honom säga: ”Kom, följ mig och jag skall ge dig en plats att vila i ditt hjärta”.
The sources of Taizé (2000) s. 52

Bön
Jesus Kristus, du söker oss,
du vill erbjuda oss din vänskap och leda oss till ett mer fullödigt liv.
Ge oss tillit att svara på din kallelse
så att vi förvandlas och blir vittnesbärare om din omsorg om världen.

Mera material och info:
http://www.ekumenia.fi/boneveckan2021/?fbclid=IwAR1MyFbiYDTbaH7PFCcUn3db...story | about seo