Skip to Content

Från nomineringskommitten

Bästa medarbetare och förtroendevalda inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi i nomineringskommittén startar vårt arbete inför årets årskonferens.
I detta skede önskar vi få reda på om du ämnar fortsätta med ditt/dina uppdrag framöver.
Om du av någon anledning inte kan/vill fortsätta, skulle vi önska att du kunde meddela oss skriftligt om detta senast den 31 mars 2021.
Därtill skulle vi vara tacksamma om du har något förslag på person som du tycker att vi skulle tillfråga om ersätta dig i arbetet. Det skulle också till stor hjälp för oss om du kort vill redogöra för den insats du gjort, så att vi kan försöka hitta en god ersättare för dig.

Vi vill också uppmuntra och uppmana till bön för kyrkan!
Hoppfull vårtid med Guds kraft och välsignelse!

Tuula Sahlin, sammankallande
tuula.sahlin@metodistkyrkan.fistory | about seo