Skip to Content

Datum att hålla reda på

komihåg.jpg

Hej,
påminner om tidtabellen för årskonferensmaterial m.m.

31.3 deadline för uppsägande av förtroendeuppdrag (se föregående nyhet)
31.3 deadline för motioner - förlängt till 15.4
15.4 deadline för rapportering/ konferenstrycket
15.5 hoppas jag kunna skicka ut konferenstrycket, så att man hinner behandla det i församlingarna före sommarsemestrarna.

Årskonferensen hålls i Vasa 24-26-9-2021.

Cata Ekman-Niemi-Kaija, årskonferenssekreterarestory | about seo