Skip to Content

Kustbandet nr 1 mars 2021

1 bitte.jpg

Kära vänner!

Nu är det här, rundbrevet med kyrkans och församlingarnas nyheter till medlemmar och vänner i våra metodistförsamlingar i Finland och Sverige! Innehållet skall stärka vår kristna tro och identitet och bygga upp den inbördes gemenskapen. Brevet planeras ges ut i slutet av mars, maj, september och november utan något bestämt datum eller sidantal. Intervju, bokpresentation, en bibelfråga för de yngre och Vad hörs? från några församlingar, ingår bland annat i detta nummer.

Jag upplevde att bristen på församlingskontakt blev för stor sedan Rauhan Sanomia – Nya Budbärarens sista nummer kom ut i december 2018. De sista två åren var Jori Brander från den finska årskonferensen ansvarig redaktör och Hans Växby var en av fyra andra redaktörer. När pandemin bröt ut i mars förra året blev vi också utan den egna församlingsgemenskapen. På årskonferensen 2018 tillsattes en kommunikationsstrategi-grupp som bland annat rekommenderade ett nyhetsbrev, men till det har det inte funnits resurser.

På Runebergsdagen den 5.2 i år fick jag en stark känsla av att nu göra något åt saken, då jag hade tänkt på behovet några gånger förut. Den dagen gjorde jag mitt första utkast med bland annat målsättningar och namnförslaget Kustbandet. Nu har Kyrkostyrelsen gett grönt ljus till att jag ger ut ett nyhetsbrev. Församlingarna får gärna sända brevet vidare till församlingens medlemmar och vänner eller dela ut kopierade exemplar. Utseendet blir enkelt och utan stora krav. Ett stort tack till Camilla Stjernvall för de grundläggande inställningarna och teknisk support. Undertecknad är ansvarig redaktör. Be gärna för Kustbandets innehåll och våra församlingar. Trevlig läsning!

Birgit Grönqvist

BilagaStorlek
Nr 1 mars 2021.pdf445.39 kB


story | about seo