Skip to Content

26.9 Strömmad gudstjäns från årskonferensen i Vasa

03.09.2021 09:36
26.09.2021 13:36

11. Gudstjänst. Leif Björklund leder, biskop Christian Alsted predikar. Utnämningslistan.
Strömmas via Vasa metskus Facebooksida (METSKU.Vasa)all_event | about seo