Skip to Content

Baltikum

Pilviskai

Tidigare har rådet för mission förmedlat understöd till den baltiska pastorslönefonden som hjälper metodistkyrkorna i Estland, Lettland och Litauen med pastorslöner. Medlen som insamlats till förmån för Baltikum har sjunkit jämfört med tidigare år och för åren 2015-16 har kyrkostyrelsen budgeterat ett understöd om 2500 euro/år.page | about seo