Skip to Content

Årskonferensplanering pågår!

Rethink.jpg

Sommaren 2011 ordnas metodistkyrkans årskonferens i Karleby. Planeringen är nu i full gång. "Välkommen hem! - Om den relationsbaserade församlingen" är temat för konferensen som ordnas 8-12 juni 2011. Vi vågar utlova ett lite annorlunda konferensupplägg ur perspektivet RETHINK CHURCH (ett aktuellt tema i den globala metodistkyrkan), dvs vi tänker över, en gång till, vad ”församling” egentligen betyder. Tyngdpunkten kommer att ligga på hemmen (vilken roll spelar de i Guds rike?), mat (som gör människan gott) samt upprättade och helade relationer. Vi tror på det förf. Richard Foster säger om relationer och Guds rike: "Everything significant in the kingdom of God is built on redeemed relationships" – ”Allt av betydelse i Guds rike är byggt på försonade relationer”. Följ med informationen på denna hemsida under årets lopp och börja redan nu inbjuda människor till konferens. Konferensbroschyrer kommer under vårvintern 2011. Det kommer att finnas olika logi-alternativ (av olika prisklass) för att göra det möjligt för alla att komma. Till barnkonferensen fredag- och lördagkväll har vi inbjudit Praise Club med Krister Lillas och barnoasgänget. Inbjudna talare är Eric Voelz (Sve/USA), biskop Christian Alsted m.fl.story | about seo