Skip to Content

Ny metodistförsamling startad!

Skandinavia.jpg

I Arboga, Sverige, startades en ny, internationell metodistförsamling den 20.11 2010. Församlingen, som ursprungligen började som en cellgrupp i pastor Patras Salakhans hem 2005, har nu ca 50 aktiva. Pastor Salakhan tränar dem enligt 2 Tim. 2:2 "Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att att undervisa andra". Målet med denna lärjungaträning är att se församlingsmedlemmarna vittna för människor och hjälpa dem att ta emot Jesus som sin frälsare. Den nya församlingens målgrupp är människor från Indien och Pakistan, men också Afghanistan och Iran. "Min vandring med Herren inspirerar, uppmuntrar och motiverar mig. Han leder mig med Sin Ande och ger mig kraft att nå mina mål", säger pastor Salakhan. Läs mera om församlingsplanteringen i Arboga på www.umc-ne.org.

Camilla Klockarsstory | about seo