Skip to Content

Svartså 80-års jubileum sö 5.12. kl.15

Vi har glädjen att bjuda er till Svarstå krets svenska metodistförsamlings 80-års jubileum. Svartså krets svenska metodistförsamling grundades för 80 år sedan och därför vill vi fira detta med en fest söndagen den 5 december 2010 kl 15.00.

Program:
Sång och musik
Pastor, teol.doktor Leif-Göte Björklund håller festtal
Kort tillbakablick
Hälsningstal (meddela till pastor Mayvor Wärn-Rancken före mötet)
Servering

Meddela gärna om du kommer tel 044-0580 675
Mayvor Wärn-Rancken, pastor
Mona Grönroos, förs.rådets ordförandestory | about seo