Skip to Content

Januari offerdag

hospitaloutside.jpg

Missionskollekten från offerdagen på trettondagen kommer denna gång att gå till ett verkligt basbehov, tillgång till rent vatten. Pengarna går alltså till ett nytt, ettårigt vatten- och hygienprojektet i Zimbabwe, som genomförs tillsammans med metodisterna i USA.

Nyadire missionsstation har nu i några års tid varit utan tillgång till rent vatten efter att landets dåliga ekonomiska situation satte stopp för den statliga vattenunderhållningen år 2005. Behovet är 300 000 liter per dag och dessa mängder hämtas nu ur ett vattentag en kilometer bort. Det är främst sjukhuset som drabbas. Utan rent vatten är det omöjligt att upprätthålla en godtagbar hygiennivå, vilket direkt inverkar på sjukhusets verksamhet och på patienternas välmående. På området fungerar också bl.a. en grundskola, lärarutbildning, sjukskötarutbildning och barnhemmet Home of Hope som också alla lider av den nuvarande vattensituationen.

Bristande vattenkvalitet leder lätt till att olika sjukdomar sprids. Det största hotet är kolera. Zimbabwe drabbades av koleraepidemi senast år 2009 och det finns risk för att en ny epidemi bryter ut.

Vatten och hygienprojektet har som målsättning att råda bot på den svåra vattensituationen på Nyadire missionsstation genom att rena och renovera gamla vattenkanaler, bygga vattentag, reservoarer och rörsystem samt skaffa vattenpumpar. Vattenpumparna är eldrivna, men eftersom området kan ha elavbrott på upp till 3-5 dagar kommer de rymliga reservoarerna att garantera vattentillförseln även under längre tider utan elektricitet. Totalbudgeten är ca 190 000 euro, varav vi kommer att tillsammans med UM-bidraget på ca 80 % bidra med 18 300 euro. Projektet kommer också att utbilda lokalbefolkningen i hygienfrågor för att förebygga sjukdomar som sprids med smittat vatten.

Tack för att du vill vara med och bidra!
(Referensnumret för betalningar 330)

Ellen Anderssonmission | about seo