Skip to Content

Missionsofferdag för Kambodja sö 13.3.

Kambodjabidrag
Kambodja karta.JPG
Dyngkärra

Projektet i Kambodja är nu inne på sitt sista år och i utfasningsskede. Missionärerna har fått till sin hjälp två lokala medarbetare Sok Sophal, barnmorska och Vannak Huot, projektassistent. Missionärerna jobbar med att överföra administrationen till en kommitté som består av lokalpastorer. Metodistkyrkan i Kambodja har 10 % kvinnliga pastorer -unikt i landet.

På lokalplanet fortsätter arbetet med att administera bidragen i byagrupper, som har ordförande, sekreterare och kassör. Gruppen besluter sedan gemensamt om räntan på mikrolånen och återbetalningstider. I slutet av förra året kunde man starta 5 nya projekt; en kreditgrupp, en vävgrupp, en grupp som äger en liten handtraktor, en grupp för uppfödning av buffalokor och en grupp som tillverkar tvålar.

Hälsovårdsministeriet delade också ut vaccin för 190 personer som kunde vaccineras, bl.a. på metodisternas bibelskola. I oktober hölls ett nationellt seminarium om Hiv/AIDS och malaria. Tre team med läkare och sjukskötare från Singapore och Korea besökte landet på hösten och fick utföra operationer i ett lokalt sjukhus. Läkarna från Korea var hjärtkirurger.

Det har nu visat sig att en byagrupp har ställt upp med verklig nödhjälp i sin by. Tack vara inbetalda låneräntor från byns risbank kunde man hjälpa 7 familjer i byn, vars hem hade brunnit ner och de förlorat all sin egendom. Hjälpen gick också till dem som inte hör till församlingen, bara en familj av dessa nödställda var församlingsmedlemmar. En annan familj, som var med i ko-projektet, kunde sälja sin kalv och fick på det sättet snabbt pengar för läkare och medicin till fadern i familjen, som insjuknat plötsligt. Samma grupp rapporterar, att de två kor som köptes 2005 redan har gett 9 kalvar.

Totalbudgeten 2011 för projektet i Kambodja är 18 300 e, varav UM bidrar med 15 000 e och vår del att samla in blir 3 300 e. Missionrådets konto är: Nordea 242218-8751 och referensnummer 440.

Läs den senaste uppdateringen från Kambodja på missionär Katerine Parkers blogg: http://chad-cambodia.blogspot.com/

Tack för din gåva!mission | about seo