Skip to Content

Containern till Nyadire har kommit fram!

Container.GIF

Containern som skickades den 16 december till Nyadire från Pittsburgh, USA har kommit fram till Nyadire den 15 mars. Lasten är tömd och håller på att distribueras. Vår kyrka deltog med den sista nödhjälpssändningen med mediciner till Nyadire. I år satsar vi på att stöda reparationerna av vattensystemet.

Senaste nytt finns i det bifogade nyhetsbrevet från The Nyadire Connection.

Så här sa Kennedy, ett av barnen från Home of Hope, under USA teamets besök i mars: "All the White People in the World are coming to Zimbabwe just to see ME!"

BilagaStorlek
Nyadire Newsletter March 2011.pdf1.46 MB


mission | about seo