Skip to Content

Nyadire nyheter

HoH barn.jpg

Startskottet har gått i sommar för vattenprojektet i Nyadire. Meningen är förnya vattenreservoarerna och förse sjukhuset, barnhemmet och de andra byggnaderna med rinnande vatten. Många rör är dåliga och behöver förnyas. Det är resultatet av ett samarbete med UMCOR, TNC och vår metodistkyrkas UM stödda projekt.

Två team med 7-8 frivilliga från USA har just återvänt från Nyadire. De har hållit bibelskola för barnen och hjälpt till med allehanda praktiska uppgifter på området. Med sig hade varje teammedlem två 22 kgs kappsäckar med donationer.

Boken om Rut Lindgren håller på att översättas till engelska! Läs mera nyheter i det bifogade Newsletter på engelska.

BilagaStorlek
Nyadire Newsletter July 2011.pdf307.28 kB


mission | about seo