Skip to Content

Församlingens och kyrkans enhet ligger på Guds hjärta

”Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenlige lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra” (1 Kor. 12:24-25).

Församlingens och kyrkans enhet är dess styrka. Kärleken och respekten människor emellan, bönen i enhet och förlåtelsen manifesterad i relationer i vardagslivet skapar otvivelaktigt en stark församling och en stark kyrka. Jesus sa: ”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå” (Matt. 12:25). Hur kan man då få se en enad församling? Bibeln ger oss några nycklar:

• Bara de som är födda på nytt och har en egen relation med Fadern, kan vara ett med varandra. Här skiljer sig församlingen från alla andra organisationer. I en förening är det de gemensamma idéerna som förenar, i församlingen föder Herren en andens enhet bland människor som fötts in i Hans rike. Vi kan inte skapa denna enhet, det kan bara Herren, men vi kan bevara den och skydda den: ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band” (Ef. 4:3).

• Bara de som vandrar i ljuset, d.v.s. är helt ärliga och äkta med varandra, kan vara ett och ha en hel(ad) gemenskap: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod, renar oss från all synd” (1 Joh. 1:7). Så fort jag är oärlig eller osann med min nästa bryts vår gemenskap. Men om jag vandrar i ”genomskinlighet” med min nästa kan inget skilja oss från varandra.

• En församling blir stark (och enad) där vi lär oss hedra varandra och tala gott om och till varandra. I Bibeln utmanas vi att hedra bl.a. ”den oansenligare lemmen” i församlingskroppen (1 Kor. 12:23-24), våra arbetsgivare (1 Tim. 6:1), änkor (1 Tim. 5:3), makan/maken (1 Petr. 3:7) och de äldre (3 Mos. 19:32). Petrus summerar det genom att säga att vi bör visa aktning ”för alla” (1 Petr. 2:17). När vi ärar varandra skapar vi bokstavligen en skyddsmur runt församlingen och kyrkan. Låter det inte attraktivt? Må Gud fortsätta att välsigna vår gemenskap med Sin kärlek och Sitt beskydd!

Camilla Klockarsblog | about seo