Skip to Content

Många hälsningar från Kiambu, Kenya!

Tabitha Wangari 03-11_3.jpg

Senaste KIAMBU-nytt i bilagan!

Är här på besök under höstlovsveckan 14-21.10.2011 för att tillsammans med utomstående utvärderare ännu en gång arbeta igenom projektet med yrkesskolbygget i Kiambu - från de första planerna till det som i slutändan blev resultatet.

Huvudutvärderare är Tomi Järvinen från World Vision, medan det mesta av arbetet på ort och ställe sköts av Wilfred Amaleba, som har lång projekterfarenhet och numera fungerar som konsult. Tomi besökte projektet för en vecka sedan och denna vecka har Wilfred fört samtal med administrationen och studerande. Jag har följt med från sidan och gett input från projektets finländska sida.

Idag onsdag 19.10 besöker Wilfred regeringens lokala representanter för högre utbildning för att ta reda på deras syn på utbildning i allmänhet och yrkesskolan Word of Faith Community Colleges status i synnerhet. Själv passar jag på och sköter en del skrivarbete - sitter här och njuter av isté och tillgång till internet på shoppingcentret Village Market i Nairobi. Tidigare idag besökte jag finska ambassaden, som denna gång trots planer inte kunde komma ut till Kiambu. Vi hade ett gott samtal - ambassadens biståndsansvariga Emma Pajunen är mycket intresserad och också imponerad över hur projektet hanterats, att skolan är igång och att den redan kan visa positiva resultat. Som en hälsning från Finland passade jag på och överräckte rågbröd och salmiak till Emmas uttalade glädje.

Skolan kan visa resultat, skrev jag nyss. Igår hade vi ett tillfälle på yrkesskolan till vilket vi hade inbjudit tidigare studerande som startat små företag. Deras berättelse gav mersmak. Allt har inte varit en dans på rosor kunde de intyga, men det faktum att de nu kan försörja sig själva gav ett stort hopp - inte minst för de nuvarande studerandena som satt bänkade och lyssnade på berättelserna. För att vara ett afrikanskt sammanhang, där många ofta är för blyga för att säga något offentligt, blev många goda och intressanta frågor ställda. Tillställningen upplevdes så positiv att den kommer att följas av flera liknande som troligtvis blir hela dagar.

Enligt mig är den största orsaken till att projektet fungerat så väl det att det fötts och ägts av en lokal organisation (i detta fall Word of Faith Church) med väldigt klara och strikta principer för vad man vill åstadkomma. De pengar man anförtrotts har man velat förvalta minst lika bra som man skulle ha förvaltat sina egna. Vill avsluta med att ge tre exempel på vad jag avser här.

1. I projektplanen ingick möjligheten att köpa bilar för projektet. Pastor Joseph Mbeti kör fortfarande med sin över 30 år gamla, skruttiga bil (den fick flera bucklor till när barnhemsbarnen lekte vid och på den vid besöket i söndags). Man valde att avstå från bilköpen för att använda pengarna till det som direkt hade med projektet att göra. "Så länge bilen för mig från punkt A till punkt B, varför skulle jag byta?" frågar Joseph sig.

2. I projektplanen fanns 1,7 miljoner Kenyashilling (17.000e) upptaget för en ny transformator och nya matarledningar för att yrkesskolan skulle få den nivå på strömmen som behövs för stora och dyra maskiner. Man vägrade dock betala den summan och sökte andra möjligheter - och de upptäcktes! Genom att samla grannarna till projektet, få deras underskrifter och ta kontakt med det nationella elbolaget kunde projektet genomföras som ett elektrifieringsprojekt med statsstöd. Man kunde visa att spänningen ofta föll och att detta skadade utrustningen. Istället för summan ovan betalade man 54.000 Kenyashilling (540e) för kabeldragningar och transformator. En ganska stor inbesparing för att använda små ord!

3. Varje gång en summa pengar överförs från Finland växlas den i den lokala banken till en kurs som ligger mellan 4,5 och 5 KSH högre än bankernas officiella växelkurs. Hur är detta möjligt? Genom att man tagit kontakt direkt med den avdelning vid Kenya Central Bank som sköter landets valutakurs. Pastor Joseph Mbeti har förhandlat kring detta. Själv har han aldrig träffat den person som har alla uppgifterna och som ger honom kursen. För projektet har detta också inneburit en stor inbesparing. "We like to stretch the shilling", säger Joseph och ler brett.

Med så goda samarbetspartners fortsätter man gärna samarbetet. Tidigare har nämnts att det andra lokala problemet man önskar ta itu med är det utbredda missbruket. En detaljerad projektplan finns klar. Processen med att samla ihop medel för tomtinköp intill yrkesskolan pågår. Ge ditt bidrag! Ett rehabiliteringscenter passar som hand i handske ihop med filosofin att hjälpa lokalsamhället - dessutom som komplement till det barnhem församlingen driver och yrkesskolan vi medverkat till. Tomtens pris befaras blir så hög som 80.000e. Mindre och större gåvor är välkomna. Vi har redan en del pengar för att inleda själva projektet bara vi först får ihop till tomten. Kolla konto- och referensnummer med Rådet för mission.

Bernt Klockars
Finlands svenska metodistkyrka
Rådet för mission
Projektkoordinator för Kiambu-projektet

BilagaStorlek
COMPR KiambuNytt oktober 2011.pdf662.05 kB


mission | about seo