Skip to Content

Översvämningar också i Kambodja

Flooding_in Cambodia 2011.JPG

Det är inte bara i Thailand, som man drabbats av översvämningar. Metodistkyrkans missionärer rapporterar om stora översvämningar längs med Mekongfloden i Kambodja. Många familjer har flytt sina hem och lever på några torra kvadratmeter bredvid vägen, den enda torra platsen de kan hitta. Man befarar att sjukdomar som malaria och dengue feber kommer att öka.

Just den här tiden på året är det många familjer som har ont om mat, den förra risskörden är uppäten och följande har inte kunna skördas ännu. Det s.k. tidiga riset odlas ofta på vattensjuka marker och det innebär att skörden nu förstörts. Trots att mycket blivit besvärligare, har någonting också blivit enklare; fisk kan fångas direkt utanför ytterdörren...

http://chad-cambodia.blogspot.com/2011/11/first-hand-account-of-flooding...

http://chad-cambodia.blogspot.com/2011/10/flooding-along-mekong.htmlmission | about seo