Skip to Content

Rent vatten och god hälsa i Zimbabwe

Nyadire vattenprojekt

Av Kathryn Paik

Vatten och sanitet är nyckeln till god hygien och god hygien främjar god hälsa. Finlands svenska metodistkyrka, The Nyadire Connection (TNC) och United Methodist Committee on Relief (UMCOR) arbetar tillsammans för att säkerställa båda på Nyadire United Methodist Mission i det avlägsna och försummade Mutoko distriktet i Zimbabwe.

Zimbabwe, i södra Afrika, fortsätter att möta akuta humanitära utmaningar, bland annat sjukdom, livsmedelsbrist och begränsad tillgång till grundläggande tjänster. En akut koleraepidemi under 2009, med mer än 100.000 fall rapporterade, resulterade i 4000 döda och överbelastade de flesta vårdinrättningarna.

De bakomliggande orsakerna till epidemin har att göra med bristen på tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet, en tillgång som har urholkats betydligt under de senaste åren. Dessutom har befolkningen i allmänhet endast begränsad information och kunskap om kolera och hur man kan undvika sjukdomen.

Mutoko Distriktet, 150 km från huvudstaden Harare i Zimbabwes, hade 2500 kolerafall och 67 dödsfall under 2009 koleraepidemi. För att undvika och minska nya sjukdomsfall och begränsa spridningen av sjukdomen, finns det ett akut behov av att förbättra hälsokunskapen och skapa ett fungerande vattensystem för allmänna instutuioner såsom sjukhus och skolor.

Nyadire Mission station grundades 1923 och har både ett låg- och högstadium, barnhem, lärarutbildning, en sjuksköterskeskola och ett sjukhus med sammanlagt 4000 patienter, studenter, lärare och personal. Det fanns en gång vattenförsörjning från flera borrhål med reservoarer och rörsystem.

År 1999 erbjöd Zimbabwes National Water Agency (ZINWA) att rena och pumpa vattnet från en lokal flod till låg kostnad. Detta fungerade bra i flera år men Nyadire vatten infrastruktur förföll.

De humanitära problemen i landet har trappats upp under de senaste åren, och ZINWAs vattenförsörjning blev opålitlig, dyr och vattnet var ofta av dålig kvalitet. Regeringens pumpar stals, rörledningar vandaliserades och vatten togs för andra ändamål från matarledningen.

I juli 2006 var vattenavbrott på fyra till fem dagar vanligt. Nyadire måste regelbundet skicka sin egen personal för att reparera problemen med staten vattensystem. Sedan 2007 har vattenavbrott varit ett stort problem speciellt för Nyadire sjukhuset.

För närvarande kan människorna i Nyadire överleva på vatten från två borrhål utanför missionsstationen. De köar i timmar och går långa sträckor för att hämta vatten och bära den tillbaka till Nyadire.

UMCOR och TNC
Nyadires vattenproblem har varit länge på agendan för (TNC), en organisation som består av sex United Methodist församlingar i Pittsburghområdet i Pennsylvania, USA.

TNCs intresse för Nyadire började år 2006, då en grupp på 18 medlemmar av ett volontärteam (UMVIM) reste till Mutoko distriktet för att ge medicinskt stöd, bygga en sovsal och hålla sommarbibelskola.

Gruppen insåg snabbt att uppdraget vida översteg vad deras lilla grupp kunde ge. TNC bildades för att skapa ett nätverk av kyrkor att samordna biståndsprogrammet och samla in pengar.

Program har gått ut på att stärka den medicinsk bemanning på sjukhuset och ge operativt stöd för barnhemmet. Under 2009 närmade sig TNC UMCOR med en begäran om att samarbeta för att ta sig an problemet med vattenförsörjningen på Nyadire.

Följande år engagerade UMCOR olika intressenter, däribland ledarna i United Methodist Church i Zimbabwe, Nyadire vattenkommitté och lokala ledare samt representanter för TNC för ett återuppbyggnadsprojekt av hela vattensystem på Nyadire.

Efter preliminära bedömningar och tekniska konsulter anlitas för att bestämma omfattningen av arbetet, antogs en stegvis plan för genomförandet. I juni 2011 kunde den praktiska delen starta för att restaurera tre borrhål, installera pumpar och rekonstruera reservoarer och kanaler vatten och utbilda vattenkommittén för underhåll och reparationer.

UMCOR Zimbabwe övervakar projektet, som beräknas vara klar i slutet av 2011 eller i början på 2012. När projektet är genomfört, kommer människorna på Nydire missionsstation att njuta av ett oavbrutet flöde av rent, tillgängligt vatten, något som de har levt utan i många år.

Läs mer på OM UMCORs arbete på: http://new.gbgm-umc.org/umcor/newsroom/releases/archives2011/cleanwatera...mission | about seo