Skip to Content

Byn Nellipudi tackar för understöd

Indien fadderbarn

I byn Nellipudi i Indien finns många barn, som får fadderunderstöd genom den svensk- och finskspråkiga metodistkyrkan, ett samarbete sedan många år tillbaka. Där får änkorna mat från ett gemensamt kök. Om en indisk kvinna blir änka, förlorar hon sitt människovärde och sin sociala status. En fattig änka har två alternativ - att bli prostituerad eller börja tigga. Därför gör matutdelningen stor skillnad i änkornas vardag. Med hjälp av understöd från Utrikesministeriet har den finska metodistkyrkan kunnat bygga en ordentlig brunn i byn Nellipudi. Det betyder att kvinnorna sparar in mycket tid när de inte behöver gå så långt efter vatten.

Samhällets tryck på att flickorna skall gifta sig tidigt är stort, men flera flickor har ändå kunnat avsluta sina studier med männens tillåtelse. Fadderbidraget till skolgången är oerhört viktigt, för även en kort skolgång är bättre än ingen skolgång alls. Glädjande är att många faddrar har tagit ett nytt fadderbarn sedan den pojke eller flicka de understött i många års tid avslutat sin skolgång.

För dem som inte vill binda sig vid ett speciellt barn, finns också möjligheten att understöda de allra minsta (1-6 åriga barnen) med en valfri summa. Pengarna används till att ge dem ett glas mjölk och ett ägg om dagen (kostar 20cent/dag/barn). För tillfället kan inte alla barn hela tiden delta i ägg- och mjölkprojektet, utan man turas om. Först får ca 40 barn mjölk och ägg under en månads tid, varefter nästa grupp står i turen – på så sätt får alla barn extra protein i något skede.

Ta kontakt med biståndskoordinatorn (dev.aidcoordinator(at)gmail.com) ifall du vill veta mer om projektet i Indien eller fadderverksamheten som vi också har i Zimbabwe.mission | about seo