Skip to Content

Kambodja i fokus sö 4.3

Kambodja hjärtpatient

Projektet i Kambodja började 2005 och är nu i utfasningsskedet. Det senaste åren har man satsat mycket på skolning av både lekmän och pastorer, förutom att man fortsättningsvis beviljar lån för att t.ex. hålla kor och för att grunda risbanker. Det senare har visat sig verkligen behövligt, efter de omfattande översvämningar landet drabbades av under hösten.

En annan viktig del av projektet har varit hälsorådgivning och hjälp med att hitta läkarhjälp för sjuka människor. Ett exempel på det här är Seang Yean, 47, som diagnostiserades med fel på ena hjärtklaffen; läkarna gav henne två alternativ - att genast opereras eller dö inom loppet av några veckor. Men hur skulle hon, som redan varit sjukledig från sitt arbete på risfältet, ha råd med en operation? Trots att hennes situation verkade hopplös, gav hennes församling inte upp. De visste inte hur de skulle klara av situationen, men de startade genast en insamling till förmån för henne. På en vecka hade dessa fattiga bybor fått ihop nästan 20 euro, det skulle räcka för resan till och från sjukhuset och för de tre personer som lovat ge blod till henne, samt för mat och uppehåll under sjukhusvistelsen - men inte på långt när till en hjärtoperation.

Men tack vare att församlingen deltagit i projektet vi understöder som kallas Mobilizing the Church/ Mobilisera församlingen - visste församlingsmedlemmarna att det fanns annan hjälp att få - ett sjukhus som inte vill göra vinst och en enskild donator. De tog kontakt CHAD-teamet (Community Health & Agricultural Development) och bad om hjälp. Sok Sophal hjälpte Yean genom hela processen att komma från sin by till en specialist i huvudstaden Phnom Penh och bli opererad i torsdags av en grupp hjärtkirurger, som jobbar som volontärer. Vårt projekt stod inte för kostnaderna för operationen, men hjälpte till att kontakta de rätta personerna, tack vare församlingen som vägrade ge upp. Prognosen är god, Yean borde kunna komma hem om ett par veckor. Följ med på CHAD-teamets blogg hur det går för Yean:
http://chad-cambodia.blogspot.com/
Bilder finns också på www.metodist.fi

Vår egen del av budgeten för Kambodja 2012 är ca 3600 euro.

Jag skrev till Chad-teamet och bad om böne- och tackämnen för offerdagen och jag vill gärna dela med mig av deras svar här (längst ned i mejlet på engelska):
- tack för samarbetet med metodistkyrkan i Finland och finska staten, tack vare understödet har vi kunnat hjälpa de allra fattigaste i samhället
- be för oss att vi kan ekonomiskt, praktiskt och andligt möta de stora behov som finns
- be att Gud ska öppna hjärtan och sinnen hos pastorer, ledare och medlemmar så att man i byasamhällena kan jobba tillsammans i kärlek och harmoni
- be för de lokala kommittéerna som jobbar med sociala frågor
- be för församlingarna och byagruppernas gemensamma arbete, att man når ut med det kristna budskapet
- be för fortsättningen av verksamheten inom metodistkyrkan i Kambodja och för kyrkans arbete med att nå ut med sitt budskap
- tack för den unika relationen mellan våra kyrkor, vi är systrar och bröder, vi har samma kärlek och samma andemission | about seo