Skip to Content

Vatten i Nyadire!

Biskop Nhiwatiwa talar vid invigningen

Det långa vattenprojektet i Nyadire är nu nästan färdigt och har invigts i mitten av mars. Biskop Nhiwatiwa deltog vid invigningen tillsammans med UMCOR och flera personer från den amerikanska konferensen, samt Nyadire vattenkommitté.
Sedan vårt första besök i Nyadire har detta varit Det viktigaste projektet och återkomsten av rent rinnande vatten gör en stor skillnad för livet och hälsan för alla i Nyadire. Risken för kolera och andra hygienrelaterade sjukdomar kommer att minska kraftigt. Nu behöver man inte ägna tid åt att bära vatten i hinkar långa vägar!
Reparationen av vattensystemet omfattar tre nya vattenreservoarer, tre pumpar och ett rörnät till de olika förbrukningsställena. Vattnet i reservoarerna kommer at trygga vattenförsörjningen också under elavbrott som kan vara i flera dagar.
UMCOR, TNC och Metodistkyrkan i Finland har arbetat intensivt tillsammans med Metodistkyrkan i Zimbabwe från start med projektet. Vi är verkligen välsignade genom att den globala Metodistkyrkan kan sammanföra resurser på detta sätt.
Drew Harwey
Översättning: Håkan Wiikmission | about seo