Skip to Content

Indienhälsningar

Indien skolbarn

Här kommer färska hälsningar från Viji, som varit på besök i Finland. Hon reste den här gången runt i flera finskspråkiga metodistförsamlingar och hälsade så hjärtligt från alla fadderbarnen i Indien.

Ca 140 barn får stöd från Finland, av dem 15 via MKU och resten via den finskspråkiga metodistkyrkan. Dessutom stöds 60 av de yngsta barnen månatligen via ägg- och mjölkprojektet i den lilla byn Nellipudi.

Skolan i Chennai har 7 lärare och 65 elever. De allra fattigaste barnen går i skolan, som erbjuder undervisning för bara 3 euro i månaden per elev, tack vare trogna understödare. Under skolans nästan 20 åriga verksamhet har man gett undervisning till över 1000 elever och lika många unga kvinnor har fått ta del i sömnadskurser.mission | about seo