Skip to Content

Projektet ”Finland vs. Kenya”

Timothy (800x600).jpg
Rahab (800x600).jpg
Peter (800x600).jpg
George (800x600).jpg
Board
Alice

Text&bilder: Bernt Klockars

Från 29.12.2012 till 9.1.2013 befinner sig 19 gymnasiestuderande och 2 lärare från Karleby svenska gymnasium i Kenya där de genomför resedelen i projektet ”Finland vs. Kenya”. Förberedelserna för projektet inleddes redan i mars 2012, de studerande fick information och kunde anmäla sig preliminärt från april. När skolan inleddes i augusti kunde inte flera anmälningar tas emot och de som preliminärt anmält sig hade bekräftat sitt deltagande.

I september ordnades ett resenärs- och föräldramöte kring projektet. Det mötet var samtidigt startskottet för de studerandes distanskurs med förberedelseuppgifter. Uppgifterna handlade om historia, samhällslära, religion, kultur, språk, biologi och geografi. I december ordnades en närstudiedag inför resan. Gruppens information har gått via Facebook.

Under resan har de studerande bekantat sig med staden Kiambu med omgivning, yrkesskolan Word of Faith Community Center som byggts och startats med finländska biståndsmedel, barnhemmet Mama Obed’s home, församlingen Word of Faith och dess verksamhet, finska ambassaden i Nairobi samt en rad mindre och större sevärdheter där safarin i Maasai Mara är den största. Efter resedelen kommer åtminstone nio skolor i regionen att få besök med redovisning av projektet. Det avslutas i mars med ett informellt tillfälle benämnt ”Kortskådantalko”.

George Munene Rutere är första dagen i yrkesskolan 3.1.2013. Han kommer från staden Kiambu och hörde om skolan via sina vänner. Han gick ut högstadiet ifjol.
- Jag är intresserad av datorer och därför valde jag att söka till datalinjen.
I framtiden vill George jobba med datorer, men hoppas få plats på universitetet och kunna slutföra sina studier där.
Intresset för datorer tog fart under högstadietiden.
- Vi hade en ganska enkel dataundervisning där. Men mitt intresse vaknade, avslutar George.

Timothy Mwaura Muchiri är väldigt ung när han inleder sina studier som fjortonåring 3.1.2013. Han gick just ut klass 8 och tvingas vänta hela januari på att få veta hur han klarat sig i de nationella proven med tanke på följande skolstadium. Istället för att gå sysslolös valde han att påbörja studierna vid yrkesskolan.
- Min plan är att i framtiden jobba med datorer. Därför valde jag programmeringssidan på datalinjen, säger Timothy.

Timothy har lite erfarenhet av datorer, men har inte fått någon egentlig undervisning. Efter att resultaten från de nationella proven kommit klarnar det om Timothy har möjlighet att fortsätta sina studier i gymnasiet. Han vet inte ännu hur han lyckas kombinera gymnasiet med studierna på datalinjen.

Rahab Mjoki Thugi börjar sina studier 3.1.2013 och hörde om yrkesskolan via församlingen Word of Faith där hon är aktiv. Hon kommer att gå i bibelskola under förmiddagarna och på yrkesskolans datalinje på eftermiddagarna.

- Jag har ingen erfarenhet av datorer från tidigare, men vet att jag i framtiden behöver kunskap om hur de fungerar.
Rahab bor i närheten av KIST, Kiambu Institute of Science and Technology, med ungefär likadana utbildningar som yrkesskolans kurser. Skillnaden är dock enorm vad gäller skolavgifterna. Det är en viktig orsak till att Rahab valt yrkesskolan framom institutet i grannskapet.
Inför framtiden har Rahab drömmen klar.
- Jag vill fortsätta studera och småningom bli elingenjör, konstaterar hon.

Alice Nyakio Mwichigi började studera på skönhetslinjen i april 2012 och tror att hon kan avsluta sina studier inkommande februari. Hon hörde om yrkesskolan via pastorn i sin församling. Hon är mycket nöjd över de gångna månaderna som yrkesskolstuderande.
- Jag är nöjd över det jag lärt mig, min egen framgång i studierna, säger Alice.
Hon skryter på undervisningen hon fått del av.
- Läraren är bra på att undervisa. Relationen mellan läraren och de studerande är också utmärkt, konstaterar Alice.
Alice drömmer om en egen skönhetssalong. Hon har dock fått rådet från sin lärare att först ge sig ut på arbetsmarknaden för att skaffa arbetserfarenhet. Därefter kan en egen salong bli aktuell.

I huvudsak är det hår och naglar som hon lärt sig ta hand om. Varför har hon inflätat färgade hårförlängningar i sitt hår? Är det en trend eller hör det ihop med jul och nyår som just firats?
- Färgade hårförlängningar hör ihop med julfirandet och jullovet. Under skolåret får man inte ha färgade förlängningar, säger Alice.

Jag träffar Peter Macharia de första dagarna i januari 2013. Han är ett bekant ansikte för mig ända sedan yrkesskolan invigdes år 2008 och han fanns bland de första studerandena som intog klassrummet i sömnad efter invigningstillfället. Han är unik också på det sättet att han var den enda pojke som började studera på en kvinnodominerad linje. Han blev klar med sina yrkesskolstudier i augusti 2011 och har sedan dess försörjt sig på att reparera och sy kläder i sin hemby Raibai nära Kiambu.

Jag har tidigare märkt hur blyg Peter är. Den här gången är inget undantag. En av orsakerna till blygheten är att hans engelska är ganska svag. Med lite tålamod hittar han orden och uttrycker sig riktigt bra. Orsaken till den svaga engelskan är att han inte gått mera än 8 klasser i grundskola. Han växte upp med en ensamstående mamma och tre syskon.

- När mamma blev troende övergav min pappa henne och tog en ny hustru. Vi levde på landsbygden och hade inga pengar. Det var verkligt tufft för min mamma som tidvis fick jobb på kaffeplantagen för att kunna ta hand om oss barn.

Peter har två systrar födda 1985 och 1987 samt en yngre bror född 2002. Systrarna är nu gifta och har egna familjer, lillebror går fortfarande i grundskolan. Peter har bestämt att han tillsammans med systrarna skall försöka stå för de kostnader som gymnasiet medför så att lillebror får en bättre utgångspunkt än den han och systrarna haft. Själv är han född 1989.

I yrkesskolan avlade han nationella examina inom dels ”dress-making” (damkläder) och dels ”tailoring” (herrkläder). Men det räcker förstås inte med att ha ett intyg, det är Peter medveten om. I sin hemby har han fått ett gott rykte om sig att vara noggrann och göra ett bra arbete.

- I Kenya har man inte råd att köpa nya kläder, utan man reparerar de gamla. Mycket av de småjobb jag får handlar just om reparationer.
December är årets livligaste månad med tanke på jul- och nyårshögtiderna. Peters symaskin fick arbeta flitigt senaste december.

- En mamma bad mig sköta reparationerna av nio plagg pojkkläder, därtill sydde jag två klänningar åt flickor. Mängden uppdrag ökade rejält från december 2011.
Vid sidan om sömnadsuppdragen gör han andra småjobb, bl.a. har han under oktober och november varit involverad i praktiska uppdrag i yrkesskolan och i församlingen. Men sömnad är hans gebit. I samband med intervjun beställde jag en skjorta av Peter och väntar med spänning på hur den kommer att se ut. Modellen är klar, men tyget får han själv välja. Det skall dock vara afrikanskt.

Yrkesskolan Word of Faith Community College är ett finländskt biståndsprojekt genomfört under åren 2005-2010. Initiativet kom ursprungligen från lokalbefolkningen i Kiambu, Kenya – man ville nå en del av de ca 400.000 ungdomar på nationell nivå som blir utan studieplats efter avslutad grundskola. Orsaken till att ungdomar slås ut i den här omfattningen är vanligtvis familjens oförmåga att betala avgifterna för andrastadieutbildningen, men dels handlar det också om bristen på studieplatser som i sista hand är regeringens ansvar.

Förutsättningen för att kunna studera vid Word of Faith Community College är att man kan läsa och skriva. Man måste också kunna betala en studieavgift, som närmast är symbolisk men viktig för att de studerande skall värdesätta sina studier. Så länge som yrkesskolan saknar internat är rekryteringsområdet en radie om ca 10km. Längre än så kan man inte pendla, dels pga tidsåtgången och dels pga kostnaden.

Yrkesskolan inledde sin verksamhet med sömnadslinjen i maj år 2008 i samband med invigningen. Ett trettiotal studerande inledde då sina studier. Sedan man öppnat tre linjer till har man i medeltal haft lite över 100 studerande inskrivna hela tiden. De utbildningslinjer man erbjudit fram till hösten 2012 har varit sömnad, skönhet, restaurang och IT. Den populäraste av dem var inte oväntat nog IT-linjen.

Hösten 2012 kunde man starta en ny linje inom metallbranschen tack vare en donation av metallmaskiner från företag i Norge. Linjen har hittills lockat en handfull studerande, men man räknar med att antalet växer i takt med att den blir känd i regionen. Så småningom kommer ytterligare två linjer att öppnas, bilmekanik och rörmokeri – installationen av dem blev kostsammare och krångligare än man trodde i och med att trefasström i Kenya inte är 220V utan 430V. Utrymmena för dessa är klara. Dessa tre sistnämnda förväntas bli pojkdominerade – även om läraren i metall är en mycket skicklig kvinna!

Yrkesskolan har hittills haft ett preliminärt tillstånd som utbildningsanstalt. Det har inneburit att man inte behövt följa varje regel för motsvarande utbildningsanstalter till punkt och pricka. T.ex. har man inte haft en egen styrelse, utan ansvaret för verksamheten har vilat på församlingens ledarskap. Från augusti 2012 finns en tillsatt styrelse. I samband med att den tillsattes startade processen med att registrera det riktiga upprätthållartillståndet.

Den nya styrelsen har stort mandat i yrkesskolan. Den leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor. En av de första åtgärderna man beslöt om var att se till att Geoffrey Muchiri som tidigare varit biträdande rektor fick posten rektor (som man hållit vakant). Biträdande rektor blev istället Sarah XXX, lärare på restauranglinjen och mycket överlåten till skolan och dess vision.

Under de fyra månader styrelsen funnits har den strukturerat många frågor i yrkesskolan, bla genom att förtydliga visionen och en strategiplan för de fem kommande åren. Den viktigaste frågan just nu är att jobba med att höja skolans självförsörjningsgrad. Församlingen Word of Faith har hittills starkt understött skolan. I april 2013 beräknas man vara självförsörjande. Man har många intressanta projekt som man håller på och sjösätter. Bl.a. har man köpt en liten maskin för att göra flaskvatten av källvattnet i dalen.

Medlemmarna i styrelsen är utvalda på basen av tre kriterier, det ena är att de förstått och omfattar visionen om att ge högklassig undervisning till unga från fattiga familjer, det andra är att de själva är professionella inom utbildning och undervisning samt det tredje att de är pånyttfödda kristna. I mitt möte med styrelsen to 3.1.2013 förstod jag att det är verkligt professionella människor som nu bär ansvar för yrkesskolan och det kändes mycket tryggt.

I sin predikan på Trettondagen talade biskop Muthee om hur viktigt det är att allt folket mobiliseras samtidigt och ingen lämnas kvar. Enligt Muthee är länken mellan generationerna en förutsättning för en organisations eller nations framgång. Hans predikotext handlade om Moses som vägrade splittra sitt folk då Farao kunde ha låtit en del av det gå till det förlovade landet. Inte ens boskapen tänkte man lämna efter sig. Alla fanns med, från det minsta spädbarnet till den äldsta. Både rika och fattiga.mission | about seo