Skip to Content

Årsboken är färdig

rsbok.jpg

Årsboken kom från tryckeriet denna vecka och skickas ut till församlingarna nästa vecka. Den går bra att få elektroniskt också, skriv då till dev.aidcoordinator(at)metodistkyrkan.fi

Filmningsundervisningen sammanfattad

1_GlJ7PqtGnft8EGDCyaIaUg.jpeg

I medlet av november 2020 hölls en undervisningsdag i Helsingfors kring filmning och live-sändningar av tex gudstjänster. En liknande kurs hölls i Vasa tidigare under hösten. Jakob Granfors' och Jacob Nordblads' undervisning från dagen i Helsigfors samt dagen i Vasa finns här som en bilaga och innehåller en hel del bra information. I dessa tider är det klokt att uppdatera vårt sätt att nå människor och utveckla också denna sida av vårt arbete. Lycka till i filmandet!

Julkalender 2020

vacaciones-invierno-cartel-calendario-diseno-plano_23-2148362435.jpg

I december 2020 publicerar metodistförsamlingen i Vasa en julkalender varje dag fram till julafton. Genom julkalendern får du en chans att lära känna en del av församlingens aktiva och deras vänner. Du hittar julkalendern på Facebook och Youtube.

Utnämning

17-1902054db39c610fb1.jpg

Det är med glädje och tacksamhet som kabinettet meddelar att Mika Uusimäki sedan 1.11 2020 är utnämnd som lokalpastor till Gamlakarleby metodistförsamling. Tjänsten är inte en anställning.

Vi uppmanar till förbön för Mika och församlingen i Karleby.

På uppdrag av biskopen

Camilla Klockars
Distriktsföreståndare

Info i advent

advent

I Nyland befinner vi oss sedan sista veckan i november i den s.k. coronasmittospridningsfasen. Den rådande situationen med smittospridningen är synnerligen utmanade. Som kristna behöver vi ju inte vara rädda för varken sjukdom eller död. Rädsla är för det mesta en väldigt destruktiv känsla. Vi vet ju att vi i alla livets mångskiftande situationer och inför alla utmaningar vilar i Guds omsorg. Jesus vandrar alltid med oss.

Men vi måste inse allvaret i det nuvarande samhällsläget. Vi kristna behöver på alla sätt vara med och bidra till att smittospridningen stoppas. Tyvärr ser det ju ut som om många medborgare inte riktigt skulle ha insett vart vi verkar vara på väg. Utvecklingen ser ut att gå åt samma håll som i stort sett alla andra europeiska länder.

Om grävlingar och streamingsgudstjänster

photo-1534684686641-05569203ecca.jpg

Hans Växby skriver om workshopen kring filmning 14.11 2020 i Helsingfors:

Gräva lär man sig genom att gräva, sa grävlingen till den lilla hundvalpen som beundran såg på hur lätt det var för somliga att gräva. Lika självklart svarade Jakob Granfors på frågan hur man skaffar sig mikrofonvana: Genom att utsätta sig för det? Det fick en grupp anställda och frivilligarbetare från metodistförsamlingarna i södra Finland lära sig i Kristuskyrkan, Helsingfors den 14 november. En motsvarande filmnings- och streamingskurs hölls redan tidigare på hösten i Metsku Vasa.

Nya böcker

123874481_3490575241019489_6972925909197758103_o.jpg

Det har kommit ut två nya böcker, som du hittar i din församling (eller beställ direkt)

Camilla Klockars bok "Ditt livslopp"

Besällningar: camilla.klockars@metodistkyrkan.fi

och den andra

Historik.jpg

är Frikyrklig Samverkan rf (FS) bok:

"För människovärdet - Glimtar ur frikyrkornas utvecklingssamarbete". Beställningar: staff@fsglobal.fi

Riktiga människor möttes

konf2.jpg

Vad skönt! Vad skönt att möta riktiga människor! Det var Biskop Christian Alsteds spontana utrop när han inledde Metodistkyrkans Årskonferens i Borgå andra veckoslutet i oktober. Och där tolkade han nog alla pastorers och församlingsrepresentanters känsla. I den stunden fick Paulus ord ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” ytterligare ett djup: Vi ser varandra på avstånd under Corona-tidens alla nät-möten, men nu får vi äntligen samlas igen. Hade vi fått sjunga hade det gärna blivit: ”Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.” Hela konferensen var sedan inriktad på framtiden under temat Nya tag i en ny tid.

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 18 - 25.10.2020

unnamed.png

Torkan, nedstängningen av samhället, ökningen av malaria och den osäkra ekonomiska situationen har tillsammans bidragit till minskad tillgång på mat och hungersnöd för många familjer i och omkring Nyadire missionsstation i Mutoko, Zimbabwe.

Frikyrklig Samverkan rf (FS) har beslutat att den gemensamma frikyrkliga insamlingen under ansvarsveckan ska tillfalla metodistkyrkans projekt för matutdelning.

Sedan maj har över 400 familjer som bor eller jobbar på missionsstationen samt pastorer i Mutoko-Mudzi distriktet och hälsovårdspersonal på sex hälsovårdcentraler på landsbygden fått mathjälp.
Nu, när pan-demin fortsätter och när arbets-lösheten kvar-står, behövs hjäl-pen mer än någonsin.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut