Skip to Content

Riktiga människor möttes

konf2.jpg

Vad skönt! Vad skönt att möta riktiga människor! Det var Biskop Christian Alsteds spontana utrop när han inledde Metodistkyrkans Årskonferens i Borgå andra veckoslutet i oktober. Och där tolkade han nog alla pastorers och församlingsrepresentanters känsla. I den stunden fick Paulus ord ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” ytterligare ett djup: Vi ser varandra på avstånd under Corona-tidens alla nät-möten, men nu får vi äntligen samlas igen. Hade vi fått sjunga hade det gärna blivit: ”Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.” Hela konferensen var sedan inriktad på framtiden under temat Nya tag i en ny tid.

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 18 - 25.10.2020

unnamed.png

Torkan, nedstängningen av samhället, ökningen av malaria och den osäkra ekonomiska situationen har tillsammans bidragit till minskad tillgång på mat och hungersnöd för många familjer i och omkring Nyadire missionsstation i Mutoko, Zimbabwe.

Frikyrklig Samverkan rf (FS) har beslutat att den gemensamma frikyrkliga insamlingen under ansvarsveckan ska tillfalla metodistkyrkans projekt för matutdelning.

Sedan maj har över 400 familjer som bor eller jobbar på missionsstationen samt pastorer i Mutoko-Mudzi distriktet och hälsovårdspersonal på sex hälsovårdcentraler på landsbygden fått mathjälp.
Nu, när pan-demin fortsätter och när arbets-lösheten kvar-står, behövs hjäl-pen mer än någonsin.

Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka konferensåret 2020-2021

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund
Karleby: Sarah Tiainen (5)
Jakobstad: Sarah Tiainen (8)
Vasa: Camilla Klockars (5)
Ekenäs: Nils-Gustav Sahlin (1)
Ingå: att tillsättas
Helsingfors: Tuula Sahlin (7), Nils-Gustav Sahlin (7)
Grankulla: Mayvor Wärn-Rancken (6, tjänstledig 1.12.2020-30.6.2021), lokalpastor med studier (4)

Distriktsföreståndare: Camilla Klockars
Åbo: Stefan Forsbäck (9)
Kristinestad: Tom Riska (1)
Skaftung: Tom Riska (1)
Borgå: Leif-Göte Björklund (6)
Svartså: Leif-Göte Björklund (6)
Lovisa: Mayvor Wärn-Rancken (2, tjänstledig 1.12.2020-30.6.2021)

Svenska distriktet / Metodister i Sverige
Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin (3)
Östersund: Bengt Korswing (14)
Laxå med utposter: Hans Wallstedt (2)

Särskilda utnämningar

NYA TAG I EN NY TID

Årskonferens Borgå 2020

Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens 9-11.10.2020 i Borgå

Fredagen den 9 oktober
kl 12 lunch
kl 13-15 pastorala sessionen (i Missionskyrkan)
kl 15 eftermiddagskaffe
kl 16 årskonferensförhandlingarna inleds
kl 18 kvällsmat
kl 19 förhandlingar
kl 20.30 kvällste
kl 21 andakt, parentation, förbön, Mayvor Wärn-Rancken leder

Lördagen den 10 oktober
kl 9 ”Nya tag i en ny tid” – biskop Christian Alsted talar
kl 10 årskonferensförhandlingar
kl 12 lunch
kl 13 förhandlingar
kl 15 eftermiddagskaffe
kl 15.30 förhandlingar
kl 18 kvällsmat
kl 19 förhandlingar
kl 20.30 kvällste
kl 21 Celebration, Camilla Klockars leder

Söndagen den 11 oktober
kl 11 gudstjänst, biskop Christian Alsted predikar
kl 12.30 lunch och avfärd

Nya utnämningar

Borgå1.jpg

Finlands svenska metodistkyrkas biskop Christian Alsted gjorde följande nya utnämningar 1.9.2020:

Ekenäs
Nils-Gustav Sahlin

Kristinestad
Tom Riska

-ansvarig äldste: Camilla Klockars

Skaftung
Tom Riska

-ansvarig äldste: Camilla Klockars

Enligt uppdrag

Leif-Göte Björklund
distriktsföreståndare

Årskonferenskallelse

image001.jpg

Biskop Christian Alsted sammankallar Finlands svenska metodistkyrka till Årskonferens 9-11.10.2020 (fredag-söndag den 9 till den 11 oktober) i Borgå metodistkyrka, Brunnsgatan 31, 06100 Borgå.

Köpenhamn och Borgå den 7 september 2020

Christian Alsted Leif-Göte Björklund
Biskop Distriktsföreståndare och värdförsamlingens pastor

Varmt välkomna till Borgå under det andra veckoslutet i oktober denna höst!

Vi lär oss film för sociala medier

il_570xN.712053338_4m08.jpg

I september 2020 ordnas två dagar, en i Vasa (12.9) och en i Helsingfors (26.9), då vi lär oss göra film för sociala medier. Kursledare är Jacob Nordblad (Vasa) och Jakob Granfors (Helsingfors). Vi hoppas kunna utveckla god input på nätet både i form av undervisning och kortare program. Om du är intresserad av att vara med, hör av dej till undertecknad (adress: camilla.klockars@gmail.com).

Info från kyrkostyreslen

1) Gemensamma frikyrkliga sommarkonferensen
I och med undantagstillstånd i vårt land och vår värld så flyttas den gemensamma frikyrkliga sommarkonferensen till nästa år och specifikt till 17-20.6.2021, d.v.s. ett veckoslut senare än planerat för i år.

2) Metodistkyrkans egen årskonferens 2020 hålls i höst:
De nya datumen som gäller är följande:
- Materialdeadline: 1.6.2020
- Årskonferensen hålls den 9-11.10.2020 i Borgå. Mera information om detta följer senare.

3) MKUs årsmöte hålls via Zoom:
- måndagen den 1.6.2020 kl 14.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Anmäl dig senast dagen före per e-post, så skickar vi dej möteslänken: styrelsen@mku.fi

Kyrkostyrelsen

Kallelse till bön och fasta

21 dagars bön & fastan.jpg

Bästa syskon inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi lever i speciella tider. I måndags (16.3) utfärdade statsrådet ett program på 19 punkter som ska begränsa och dra ner på tempot på koronaepidemispridningen i Finland. Bland dessa punkter fanns ett förbud på att alla samlingar med över 10 personer förbjuds. Detta kommer att drabba även församlingar.

Rekommendationer till församlingarna i koronavirustider

Handtvagning och -desinfektion är grundpelare i förhindrandet av virusspridning

Koronaviruset sprider sig i världen, Europa och Norden. Hittills har vi inte sett mer än dryga 100 fall i Finland, men situationen är eskalerande. Världshälsoorganisationen WHO klassade coronavirusepidemin som en pandemi den 11 mars. Vi uppmanar församlingar, styrelser och råd att lyssna till de råd som kommer från de finska och svenska hälsomyndigheterna (Institutet för hälsa och välfärd (THL), Folkhälsomyndigheterna) och statsledningarna. Tillställningar som samlar upp till 500 personer är inte tillåtna.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar följande:

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut