Skip to Content

Herdebrev om flyktingsituationen

Kära systrar och bröder

Kambodja i fokus sö 20.9

Kambodja mikrolån

Kambodja har under de senaste åren drabbats hårt av
både översvämningar och torka. Orsaken är klimatförändringen.
De flesta av de som bor på landsbygden i Kambodja lever
under väldigt enkla förhållanden och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. 90 % av jordbrukarna är beroende av
regn vid rätt tidpunkt för odling av ris. Klimatförändringen gör
att risken att skörden slår fel är mycket större än tidigare. Blir
det ingen skörd är katastrofen ett faktum, hur skall man nu
försörja sin familj.

Rätt metod!
Genom att använda jordbruksmetoder och utsäde som klarar klimatförändringen, kan katastrofen förhindras. Finlands svenska metodistkyrkas projekt i Kambodja tar fasta på detta.
Det är fråga om ett pedagogiskt projekt och målet är att hjälpa

Grankulla stickar på STICK-IN-CAFÉ

Moas sockor.jpg

Tisdagen den 15 september kl. 16-19.30 kan man sticka sig in i Betlehemskyrkan i Grankulla med garn och stickor. Vi stickar sockor till behövande i samhället.Du är välkommen också utan sticke. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Ekumeniskt seminarium vid Åbo Akademi

Hör missionen till det förgångna eller är den en väsentlig del av kyrkans liv? Hur ser de olika kyrkorna på missionens framtid? En ekumenisk panel samlas i Åbo för att diskutera Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet; Mission och evangelisation i en värld i förändring.

Tid: Torsdag 8.10.2015 kl. 13–17
Plats: Teologiska fakulteten, Biskopsgatan 16, Åbo

I panelen:
Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapet
Fader Anders Hamberg, katolska kyrkan
Fader Mikael Sundqvist, ortodoxa kyrkan
Jan Edström, Frikyrklig samverkan
Moderator: Marika Björkgren-Thylin

Hjärtligt välkommen!
Ekumeniska Rådet i Finland, Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Tillsammans för livet

... jag var hemlös och ni tog hand om mig

Det är många hemlösa flyktingar som kommer till vårt land och vi vill uppmana alla våra församlingar och medlemmar att göra sitt yttersta för att hjälpa och ta hand om dem som behöver det. För att hjälpen ska bli så rätt som möjligt, går det att kontakta närmaste mottagningscentral för asylsökande och fråga vilken hjälp som behövs. Röda Korset kan också ge tips om hur man går till väga.
Glöm inte att ett leende på gatan kan innebära ett välkomnande för dem som flytt för sitt liv.
Det är också viktigt att be och tala om detta. Bibeln har mycket att säga om vem som är vår nästa, hur vi ska behandla främlingen ibland oss. Matt 25:31-40, Jes 58:6-9, Luk 10:25-37.
Låt oss be och arbeta för att alla ska få leva i trygghet.

Kyrkoledarnas vädjan för biståndet

Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tanke på den statliga ekonomin bör planeras så att deras verkningar inte förvärrar nöden för de allra fattigaste, vare sig i Finland eller i biståndets mottagarländer.

Utvecklingssamarbete är ett effektivt sätt att bygga global säkerhet, motverka terrorism och minska orsakerna för människor att överge sitt land och bli flyktingar.

Frivilligorganisationernas och kyrkornas biståndsarbete är betydelsefullt eftersom det når de allra mest utsatta grupperna. Vi bör garantera att det arbete som utförts inte äventyras och att yrkeskunskapen inom biståndsarbetet inte försvinner.

Metodister i Sverige samlades till inspirationshelg

stersund 2.jpg

Föreningen Metodister i Sverige samlades till sin årliga inspirationshelg. Den här gången hölls helgen i Östersund i Jämtland. Ett tjugotal personer deltog under helgen och stämningen var utmärkt. Talare under helgen var biskop Christian Alsted och Andreas Forsbäck. Undervisningen handlade bland annat om kyrkans identitet och utgick från frågan: "Vilka är vi?" Christian betonade att Metodistkyrkans profilering och teologi alltid har innehållit den personliga omvändelsen och det sociala ansvaret, och att de här två hör ihop. En bra påminnelse mitt i den europeiska flyktingkrisen.

Hans Växby tf. huvudredaktör för tidningen

Hans Växby har utsetts till tf. huvudredaktör för Rauhan Sanomia – Nya Budbäraren till årets slut. Den ordinarie ansvarige redaktören Jan-Erik Andelin fortsätter som medlem i redaktionsgruppen, men är "tjänstledig" under konferensåret.

Redaktionen består under året utöver dem av Lilian Westerlund och Titti Konno som arbetar med det svenska materialet och av Veli Loponen, Säde Loponen och Suvi Hyytinen som arbetar med det finska materialet. Med koordinering och layout får redaktionen också hjälp av Camilla Stjernvall.

Årskonferensen gav också kyrkostyrelsen i uppdrag att utvärdera kyrkans informationsgång och därmed också tidningens roll i framtiden.

Hans Växby nås i frågor som rör tidningen på hans.vaxby@gmail.com .

COLORFUL - familjeläger

Jesusgraffiti3.jpg

Veckoslutet 14-16 augusti 2015 ordnar metodistförsamlingen i Karleby ett familjeläger på Trullevi, utanför Karleby centrum, under rubriken COLORFUL. Det blir ett kreativt läger med program för både barn och vuxna, visionering inför hösten, undervisning kring temat ”Kraften i en dröm”, tid för konst och skapande (för Café Livingrooms väggar) samt mycket bön och lovsång. Lördag eftermiddag kommer tre personer att dela erfarenheter av street-ministry, dvs av att ha samtalat med och bett för människor på gatorna i Karleby.

I skrivande stund har över 40 personer anmält sig. Ännu går det att komma med, speciellt om man har egen husvagn eller kan tänka sig sova i tält. Lägret ordnas på Kokkolan työväen urheilijoiden kuntomaja.

Ny hemsida

Metodistförsamlingen i Karleby har en ny hemsida med ny adress: www.hometonightchurch.fi

Hemsidan uppdateras regelbundet och ger den färskaste informationen om vad som sker i församlingen. All information finns på svenska, finska och engelska. Bakom hemsidans layout står Markus Norrby.

Information om församlingen hittas också på Facebook: Kokkola Methodist Church (grupp man kan gå med i) och i församlingens annons varje onsdag i tidningen Kokkolalehti.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut