Skip to Content

... jag var hemlös och ni tog hand om mig

Det är många hemlösa flyktingar som kommer till vårt land och vi vill uppmana alla våra församlingar och medlemmar att göra sitt yttersta för att hjälpa och ta hand om dem som behöver det. För att hjälpen ska bli så rätt som möjligt, går det att kontakta närmaste mottagningscentral för asylsökande och fråga vilken hjälp som behövs. Röda Korset kan också ge tips om hur man går till väga.
Glöm inte att ett leende på gatan kan innebära ett välkomnande för dem som flytt för sitt liv.
Det är också viktigt att be och tala om detta. Bibeln har mycket att säga om vem som är vår nästa, hur vi ska behandla främlingen ibland oss. Matt 25:31-40, Jes 58:6-9, Luk 10:25-37.
Låt oss be och arbeta för att alla ska få leva i trygghet.

Kyrkoledarnas vädjan för biståndet

Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tanke på den statliga ekonomin bör planeras så att deras verkningar inte förvärrar nöden för de allra fattigaste, vare sig i Finland eller i biståndets mottagarländer.

Utvecklingssamarbete är ett effektivt sätt att bygga global säkerhet, motverka terrorism och minska orsakerna för människor att överge sitt land och bli flyktingar.

Frivilligorganisationernas och kyrkornas biståndsarbete är betydelsefullt eftersom det når de allra mest utsatta grupperna. Vi bör garantera att det arbete som utförts inte äventyras och att yrkeskunskapen inom biståndsarbetet inte försvinner.

Metodister i Sverige samlades till inspirationshelg

stersund 2.jpg

Föreningen Metodister i Sverige samlades till sin årliga inspirationshelg. Den här gången hölls helgen i Östersund i Jämtland. Ett tjugotal personer deltog under helgen och stämningen var utmärkt. Talare under helgen var biskop Christian Alsted och Andreas Forsbäck. Undervisningen handlade bland annat om kyrkans identitet och utgick från frågan: "Vilka är vi?" Christian betonade att Metodistkyrkans profilering och teologi alltid har innehållit den personliga omvändelsen och det sociala ansvaret, och att de här två hör ihop. En bra påminnelse mitt i den europeiska flyktingkrisen.

Hans Växby tf. huvudredaktör för tidningen

Hans Växby har utsetts till tf. huvudredaktör för Rauhan Sanomia – Nya Budbäraren till årets slut. Den ordinarie ansvarige redaktören Jan-Erik Andelin fortsätter som medlem i redaktionsgruppen, men är "tjänstledig" under konferensåret.

Redaktionen består under året utöver dem av Lilian Westerlund och Titti Konno som arbetar med det svenska materialet och av Veli Loponen, Säde Loponen och Suvi Hyytinen som arbetar med det finska materialet. Med koordinering och layout får redaktionen också hjälp av Camilla Stjernvall.

Årskonferensen gav också kyrkostyrelsen i uppdrag att utvärdera kyrkans informationsgång och därmed också tidningens roll i framtiden.

Hans Växby nås i frågor som rör tidningen på hans.vaxby@gmail.com .

COLORFUL - familjeläger

Jesusgraffiti3.jpg

Veckoslutet 14-16 augusti 2015 ordnar metodistförsamlingen i Karleby ett familjeläger på Trullevi, utanför Karleby centrum, under rubriken COLORFUL. Det blir ett kreativt läger med program för både barn och vuxna, visionering inför hösten, undervisning kring temat ”Kraften i en dröm”, tid för konst och skapande (för Café Livingrooms väggar) samt mycket bön och lovsång. Lördag eftermiddag kommer tre personer att dela erfarenheter av street-ministry, dvs av att ha samtalat med och bett för människor på gatorna i Karleby.

I skrivande stund har över 40 personer anmält sig. Ännu går det att komma med, speciellt om man har egen husvagn eller kan tänka sig sova i tält. Lägret ordnas på Kokkolan työväen urheilijoiden kuntomaja.

Ny hemsida

Metodistförsamlingen i Karleby har en ny hemsida med ny adress: www.hometonightchurch.fi

Hemsidan uppdateras regelbundet och ger den färskaste informationen om vad som sker i församlingen. All information finns på svenska, finska och engelska. Bakom hemsidans layout står Markus Norrby.

Information om församlingen hittas också på Facebook: Kokkola Methodist Church (grupp man kan gå med i) och i församlingens annons varje onsdag i tidningen Kokkolalehti.

Ny CD Worship Born in the Livingroom

11141758_10206424054622285_1243248505505768058_n.jpg

Ett av lovsångsteamen i metodistförsamlingen i Karleby gav i juni 2015 ut en ny lovsångsskiva, Worship Born in the Livingroom, med nyskrivet material av Marius Myhre och Ina Strandvall. Bakom bandning och mixning står den estniske (i Finland bosatta) musikern och basisten Egon Veevo.

Skivan har under den första månaden på marknaden sålt så pass bra att alla försäljningsinkomster från och med medlet av sommaren oavkortat går till Finlands svenska metodistkyrkas missionsprojekt i Kiambu, Kenya.

CDn kan köpas från de finlandssvenska metodistförsamlingarna, en del kristna bokhandlar samt direkt från metodistförsamlingen i Karleby (www.hometonightchurch.fi).

Årsmöte för Metodister i Sverige 28-30.8.2015 i Östersund

Frikyrklig Samverkan FS rf gör ett uttalande om nedskärningar i biståndet på sitt vårmöte

Statsminister Juha Sipilä

Finlands svenska frikyrkor samlade till vårmöte i Vasa vill tillönska Dig och den nya regeringen Guds rika välsignelse både i det personliga livet och i arbetet för vårt gemensamma fosterland.

Samtidigt är vi oroade över de sparbeslut som gjorts som på sikt riskerar leda till en ökad marginalisering av redan utsatta människor och grupper.

Nepal update

Loading bales of blankets Thapathali, bound for Dhading

Dear friends in Finland,
Earthquake response continues in full swing this week. UMN is now supporting relief work for almost 9000 households in 7 VDCs (regions) of Dhading district (just west of Kathmandu). We were all encouraged by the availability of BIG helicopters on Monday and Tuesday that enabled us to get supplies to northern parts of Dhading in significant quantities. In these places even the suspension bridges and walking paths have been wiped away by falling boulder and landslides, making access nearly impossible.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut