Skip to Content

Frikyrklig Samverkans höstmöte

Frikyrklig Samverkan satsar i motvind
Frikyrklig Samverkan samlades till höstmöte den 26 november i Kristuskyrkan i Helsingfors. Mötet samlade 28 delegater från de sex finlandssvenska frikyrkorna. Mötet godkände verksamhetsplan och budget för 2016. Det mesta av arbetet upptas av FS Global, det gemensamma utvecklingssamarbetet, som till största delen finansieras av utrikesministeriet.

Kenyabesök 22.10-1.11.2015

Joseph & Geoffrey

Gästerna från Kenya kom igår. Flera tusen skolelever, studerande och församlingsaktiva kommer att få höra om det projekt vi jobbar med i Kiambu, Kenya, för att bekämpa fattigdom och höja levnadsstandarden genom yrkesutbildning. Läs i normal annonsering om var och när samlingarna hålls! (Karleby, Jakobstad, Skaftung, Vasa, Grankulla, Helsingfors, Ekenäs) Bernt Klockars

Ansvarsveckan 18-25.10

Ansvarsveckan 2015

Den frikyrkliga Ansvarsveckan infaller den 18-25.10.2015. I år går insamlingen till metodistkyrkans projekt, där vi uppför ett nytt barnhem enligt ny standard för barnhemsbarn i Nyadire, Zimbabwe. Projektet är ett biståndsprojekt inom Frikyrklig Samverkan FS rf. Nedskärningarna i statsbudgeten syns i projektet så att projekttiden förlängs,men totalbudgeten förblir enligt projektplanen.

Ryggsäckarna är utdelade!

zwe3

Under våren 2014 funderade aktionsgruppen i Grankulla på vad man kunde göra för eleverna i de två klasserna för hörselskadade elever i Nyadire. Man beslöt att göra en kampanj tillsammans med metodisterna i USA som regelbundet skickar ryggsäckar till elever som omfattas av deras fadderprogram. Under årskonferensen i Karleby och på sommaren såldes sedan bilder med små laminerade ryggsäckar till förmån för de hörselskadade barnen. Pengarna skickades till USA och ryggsäckarna packades med skolmaterial, böcker och mjukisdjur. Pga mer brådskande material för sjukhuset, rymdes ryggsäckarna inte med i den planerade containertransporten, men under våren 2015 for de iväg och delades ut i somras. Nu har vi fått bilder och hälsningar från glada elever. Tack alla som bidrog !

Familjen Sandås jobbar i Aten

Grekland flagga

I augusti åkte Martin och Hege-Elise ut som Ungdom med Uppgifts (UMU) missionärer utsända av Missionskyrkan i Finland (MKF). Arbetsavtalet med MKF gäller tre år, med möjlighet till förlängning.

2013 fick Martin och Hege-Elise höra om finlandssvenska Nanna Rosengård som då arbetade med flyktingar i Aten. Martin och Hege-Elise blev
intresserade och tog kontakt med Nanna.
– Sommaren 2014 visade Gud att det är till Grekland Han vill ha oss, berättar Hege-Elise. Under höstlovet åkte hela familjen till Aten för att se mer av arbetet där.

Global vision utkommer

Reklam om broschyren.JPG

Söndag 20.9 2015 utkommer tidningen Global vision. Tidningen presenterar Finlands svenska metodistkyrkas missions- och biståndsarbete. Den utges av kyrkans missionråd och utdelas genom landets metodistförsamlingar. Den kan även laddas ner här.

Herdebrev om flyktingsituationen

Kära systrar och bröder

Kambodja i fokus sö 20.9

Kambodja mikrolån

Kambodja har under de senaste åren drabbats hårt av
både översvämningar och torka. Orsaken är klimatförändringen.
De flesta av de som bor på landsbygden i Kambodja lever
under väldigt enkla förhållanden och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. 90 % av jordbrukarna är beroende av
regn vid rätt tidpunkt för odling av ris. Klimatförändringen gör
att risken att skörden slår fel är mycket större än tidigare. Blir
det ingen skörd är katastrofen ett faktum, hur skall man nu
försörja sin familj.

Rätt metod!
Genom att använda jordbruksmetoder och utsäde som klarar klimatförändringen, kan katastrofen förhindras. Finlands svenska metodistkyrkas projekt i Kambodja tar fasta på detta.
Det är fråga om ett pedagogiskt projekt och målet är att hjälpa

Grankulla stickar på STICK-IN-CAFÉ

Moas sockor.jpg

Tisdagen den 15 september kl. 16-19.30 kan man sticka sig in i Betlehemskyrkan i Grankulla med garn och stickor. Vi stickar sockor till behövande i samhället.Du är välkommen också utan sticke. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Ekumeniskt seminarium vid Åbo Akademi

Hör missionen till det förgångna eller är den en väsentlig del av kyrkans liv? Hur ser de olika kyrkorna på missionens framtid? En ekumenisk panel samlas i Åbo för att diskutera Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet; Mission och evangelisation i en värld i förändring.

Tid: Torsdag 8.10.2015 kl. 13–17
Plats: Teologiska fakulteten, Biskopsgatan 16, Åbo

I panelen:
Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapet
Fader Anders Hamberg, katolska kyrkan
Fader Mikael Sundqvist, ortodoxa kyrkan
Jan Edström, Frikyrklig samverkan
Moderator: Marika Björkgren-Thylin

Hjärtligt välkommen!
Ekumeniska Rådet i Finland, Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Tillsammans för livet

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut