Skip to Content

Hälsningar från MKU:s årsmöte!

P6190566.JPG

Efter att i flera års tid ingående ha analyserat lägergården Jumijärvis nuläge och framtidsutsikter beslöt MKU:s årsmöte 9.6.2018 i Helsingfors att sälja lägergården Jumijärvi efter årets lägersommar.

Under vintern tillsattes en arbetsgrupp för Jumijärvi, eftersom MKU:s ekonomiska situation förändrats radikalt. Uteblivet statsunderstöd (ändrade principer för beviljande) och uteblivna fondbidrag för 2018 gjorde att MKU inte längre klarar av att betala de löpande kostnaderna för Jumijärvi.

Inför den tillsatta arbetsgruppens möte hölls ett bönemöte under ledning av Tom Riska, där avsikten var att be Gud om vägledning gällande Jumijärvis framtid. De svar som mötet upplevde, bekräftade försäljningsplanerna.

Konferensen bad om repris

P1010038.JPG

När Mayvor Wärn-Rancken gav sin distriktsföreståndarrapport till Metodistkyrkans Årskonferens i helsingfors föregående vecka, hänvisade hon till en artikel i Rauhan Sanomia/Nya Budbäraren. Det väckte intresse och konferensdeltagare som missat artikeln bad om att den skulle publiceras på nytt. Läs vidare under fliken Tidningen på den här sidan.

Hur skulle det kännas för dig att komma till den bästa kyrkan någonsin?

Framtidens kyrka 1.JPG

KYRKANS MEDARBETARE DRÖMMER

Hur skulle det kännas för dig att komma till den bästa kyrkan någonsin? Hurudan skulle den kyrkan vara, vad skulle du känna och uppleva? Bland annat de frågorna fick kyrkans svenskspråkiga medarbetare ställa sig själva på Pörkenäs i mars.

DET VAR inte första gången som det fördes ivriga diskussioner om kyrkans vision och framtid. Finlands svenska metodistkyrka har ett arbets- och visionsutskott som redan i många år arbetat med frågor som berör kyrkans framtid och vision. Den här gången var det kyrkans medarbetare, det vill säga pastorer och församlingsarbetare, som var samlade till Pörkenäs lägergård i början av mars, som fick visionera tillsammans.

FRAMTIDENS KYRKA

Detektivläger och andra läger sommaren 2018

detektivläger.jpg

Lägerrecept:
2 dl lek, stoj, sim och skoj
2 dl gåtor, rebusar, ledtrådar och lösningar

3 dl vänskap
2 dl lägereld med sång och berättelser
Ett kryddmått yrsel
Tillsätt Jesus tills det blir en smidig deg

Rulla degen till jämna bullar och baka på en bädd av god mat och skön nattsömn. Avnjut en dag i taget!
Faller det här dig i smaken? Anmäl dig då till lägerchefen Jenny Jansson (jennyfrida.jansson@gmail.com) senast den 9.6.
Ålder: ca 7-12 år
Pris: 110 € (+busstransport 40 €)
Familjerabatt -50%)
Familjeläger (parallellt med detektivlägret) 16-20.6.2018

OBS! Anmälan till års-och sommarkonferensen!

Du kan ännu anmäla dig/registrera sig till konferensen.
Det går dock tyvärr inte längre att beställa mat via oss.
Vi hänvisar till till de olika restaurangerna som finns i Helsingfors.
Det går tyvärr inte heller att köpa enstaka matbiljetter under konferensen!

Anmälan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHaDMm8ZZhDybUIP0yvAh916Ex5ezt...

Mer info och program: http://www.metodistkyrkan.fi/node/1587

Konferenskör

Vill du sjunga i " projekt konferenskör" i Kristuskyrkan, Helsingfors, under metodistkyrkans årskonferens?

Övning hålls i kyrkan, Apollogatan 5, fredag 8.6 och lördag 9.6 kl 17.30-18.45 samt söndag 10.6 före gudstjänsten kl 11. Den som har möjlighet kan också komma på en övning till Taborkyrkan, Ingå fredagen den 18 maj kl 18. Andreas Forsberg ackompanjerar och själv är jag dirigent.

Vi medverkar lördag kl 19 och på festgudstjänsten söndag. Repertoaren är lättillgänglig, 3-4 stämmig, musik bl a av Per Harling och Tomas Boström. Blev du intresserad? Skriv på messenger din mail-adress och vilken stämma du sjunger, så skickar jag de sex sångerna på pdf-fil.

Noomi Elfving

Barn- och ungdomsprogrammet under konferensen 7-10 juni

Nurberto (Beto) Nunez & Sanna Luodes:

Välkommen till Barnkonferens!
(3-12 år, under 3 år med föräldrar)
Tider:
Torsdag 7.6 kl. 13-17.30,
Fredag 8.6 kl. 9-17.30,
Lördag 9.6 kl. 9-17.30, (OBS! Lördagseftermiddagen deltar
barnkonferensen i de gemensamma uteaktiviteterna
vid Operans amfiteater)
Söndag 10.6 kl. 11-13 ca söndagsskola under gudstjänsten

Plats:
Samling i Kristuskyrkan och sedan Olaus Petri församlingsutrymmen.
(Beroende på deltagarantalet och vilka egna lokaler som är tillgängliga.)

Innehåll:
Lek, pyssel, utflykter och undervisning utifrån konferensens tema anpassad till åldersgruppen,

Ansvarig: Ledare från UMU i samarbete med församlingen
Anmälan: Via länken på kyrkans hemsida www.metodistkyrkan.fi

Vem är ledarna för tonårskonferensen?

HÄR kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors sista anmälningdatum 10.5!

Bot

De sju första kapitlen i Tredje Mosebok innehåller huvuddelen av Gamla testamentets offerlagar. Den grundläggande tanken är att en synd skall ersättas med offer inför Gud. Ett konkret exempel är 3 Mos 5: 5-6, som i 1917 års översättning lyder: ”…så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det vari han har syndat och såsom bot för den synd han har begått föra fram åt HERREN ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer.” På det hebreiska originalspråket betyder ”bot” gottgörelse, dvs kompensation för en överträdelse eller synd. Bibel 2000 översätter också med ”gottgörelse” där den gamla översättningen har ”bot”. Men visst förstår vi också det gamla ordet och känner igen tankegången när ordet presenteras i flertal: ”böter”.

I #metoo-dismens tidevarv

Foto Azat Bayandin.jpg

Hur angeläget #metoo än är så behöver vi förr eller senare också tala om den kristna förlåtelsen, skriver Jan-Erik Andelin

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut