Skip to Content

OBS! Anmälan till års-och sommarkonferensen!

Du kan ännu anmäla dig/registrera sig till konferensen.
Det går dock tyvärr inte längre att beställa mat via oss.
Vi hänvisar till till de olika restaurangerna som finns i Helsingfors.
Det går tyvärr inte heller att köpa enstaka matbiljetter under konferensen!

Anmälan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHaDMm8ZZhDybUIP0yvAh916Ex5ezt...

Mer info och program: http://www.metodistkyrkan.fi/node/1587

Konferenskör

Vill du sjunga i " projekt konferenskör" i Kristuskyrkan, Helsingfors, under metodistkyrkans årskonferens?

Övning hålls i kyrkan, Apollogatan 5, fredag 8.6 och lördag 9.6 kl 17.30-18.45 samt söndag 10.6 före gudstjänsten kl 11. Den som har möjlighet kan också komma på en övning till Taborkyrkan, Ingå fredagen den 18 maj kl 18. Andreas Forsberg ackompanjerar och själv är jag dirigent.

Vi medverkar lördag kl 19 och på festgudstjänsten söndag. Repertoaren är lättillgänglig, 3-4 stämmig, musik bl a av Per Harling och Tomas Boström. Blev du intresserad? Skriv på messenger din mail-adress och vilken stämma du sjunger, så skickar jag de sex sångerna på pdf-fil.

Noomi Elfving

Barn- och ungdomsprogrammet under konferensen 7-10 juni

Nurberto (Beto) Nunez & Sanna Luodes:

Välkommen till Barnkonferens!
(3-12 år, under 3 år med föräldrar)
Tider:
Torsdag 7.6 kl. 13-17.30,
Fredag 8.6 kl. 9-17.30,
Lördag 9.6 kl. 9-17.30, (OBS! Lördagseftermiddagen deltar
barnkonferensen i de gemensamma uteaktiviteterna
vid Operans amfiteater)
Söndag 10.6 kl. 11-13 ca söndagsskola under gudstjänsten

Plats:
Samling i Kristuskyrkan och sedan Olaus Petri församlingsutrymmen.
(Beroende på deltagarantalet och vilka egna lokaler som är tillgängliga.)

Innehåll:
Lek, pyssel, utflykter och undervisning utifrån konferensens tema anpassad till åldersgruppen,

Ansvarig: Ledare från UMU i samarbete med församlingen
Anmälan: Via länken på kyrkans hemsida www.metodistkyrkan.fi

Vem är ledarna för tonårskonferensen?

HÄR kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors sista anmälningdatum 10.5!

Bot

De sju första kapitlen i Tredje Mosebok innehåller huvuddelen av Gamla testamentets offerlagar. Den grundläggande tanken är att en synd skall ersättas med offer inför Gud. Ett konkret exempel är 3 Mos 5: 5-6, som i 1917 års översättning lyder: ”…så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det vari han har syndat och såsom bot för den synd han har begått föra fram åt HERREN ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer.” På det hebreiska originalspråket betyder ”bot” gottgörelse, dvs kompensation för en överträdelse eller synd. Bibel 2000 översätter också med ”gottgörelse” där den gamla översättningen har ”bot”. Men visst förstår vi också det gamla ordet och känner igen tankegången när ordet presenteras i flertal: ”böter”.

I #metoo-dismens tidevarv

Foto Azat Bayandin.jpg

Hur angeläget #metoo än är så behöver vi förr eller senare också tala om den kristna förlåtelsen, skriver Jan-Erik Andelin

Programstödet för FS tar slut

fs_global_logo förminskad.jpg

Frikyrklig Samverkan (FS) rf mister sin roll som partnerskapsorganisation för
medel inom finländskt utvecklingssamarbete

I december 2017 kom ett överraskande förhandsbesked om att Frikyrklig Samverkan FS rf:s roll som utrikesministeriets programpartner i utvecklingssamarbetet kommer att förändras. I början av februari kom det slutgiltiga beslutet, vilket innebär att FS förlorar sin status som partnerskapsorganisation.

Ekumenisk manifestation för kristna asylsökare

oikoumenelogo-taustatta_3.jpg-187x214.jpg

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från lokalförsamlingar i Ekenäs som har långvarig erfarenhet av mötet med asylsökare och flyktingar. Asylsökare har undervisats i den kristna tron, blivit döpta och deltagit aktivt i församlingsverksamheten. Pastorer har skrivit intyg till Migrationsverket och vittnat vid asylförhör. Samtidigt har de bevittnat hur asylsökares rättsskydd hotas av Migrationsverkets förfaranden, och i sista hand av vår nuvarande regerings asylpolitik.

Nu kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors!

LOGO för konferensen.png

Barn- och tonårskonferensen kommer att ha samma tema "Kristus i centrum" och kommer att ge mycket färdkost på livet med Jesus. Närmare program kommer.

Alla måste anmäla sig om man önskar äta någon måltid eller alla måltider!
Maten för tillresande för hela tiden är 120€

Anmäl dig redan nu och
senast 10.5.2018 via denna länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHaDMm8ZZhDybUIP0yvAh916Ex5ezt...

eller via helsingfors@metodistkyrkan.fi

Här kan du läsa eller ladda ner program och annan info om konferensen!
Also in English!

Har du frågor kontakta kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi, 0405794361
VÄLKOMMEN!

Oro och hopp

2018-01-15 17.25.42.jpg

– Jag ser på samhället som en myrstack, en massa människor som drar sitt strå till stacken. Det har varit Finlands styrka, speciellt från 50-talet och framåt. På senare år har vi sett en tendens till ökad polarisering, där det inte längre stämmer att alla har samma förutsättningar att finna sin plats och se sitt bidrag till helheten. Vi ser därför tecken på en oroande tudelning av samhället. Det säger samhällsvetaren och forskaren vid Åbo Akademi, Siv Sandberg.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut