Skip to Content

Kambodja-blogg

CHADteamAug10.jpg

Våra missionärer i Kambodja har nu en egen blogg, där man kan läsa om deras tankar kring arbetet i Kambodja och hur det fortskrider. I höstas kunde man välkomna två medarbetare till i teamet: HOUT Vannak och SOK Sophall.

Du hittar bloggen på:
http://chad-cambodia.blogspot.com/

På bilden, bakre raden:
Ken CRUZ och LENG Thy
Främre raden: HOUT Vannak, SOK Sophall, Irene MPARUTSA och Katherine PARKER

Dags för församlingsutvecklingskonferens!

churchplanters.jpg

Pressinfo: DAGS IGEN FÖR FÖRSAMLINGSUTVEKLINGSKONFERENS – SCHOOL OF CONGREGATIONAL DEVELOPMENT !

Köpenhamn 2007 blev bra, Oslo 2009 blev bättre, Göteborg 2011 blir ännu bättre!

Det är snart dags för den tredje Nordiska församlingsutvecklingskonferensen, School of Congregational Development. Den här gången är det S:t Jakobs kyrka i Göteborg som är värd för denna inspirerande och utmanande konferens som hålls 31 augusti till 4 september 2011.

Bland talarna kan nämnas Adam Hamilton (USA), Craig Miller (USA), Magnus Malm (Sverige), Joanne Cox (England), Truls Åkerlund (Norge), Marcus Olsson (Sverige), Øyvind Augland (Norge), Camilla Klockars (Finland), Lasse Svensson (Sverige), biskop Christian och många fler.

Avsägelser från förtroendeuppdrag

De som önskar avsäga sig sitt förtroendeuppdrag inom Finlands svenska metodistkyrka till årskonferensen 2011, skall göra det så fort som möjligt till Andreas Forsbäck, 050-3095245, andreas.forsback@mku.fi. Nomineringskommittén ber förtroendevalda notera att absolut deadline för avsägelser från förtroendeuppdrag är 15.3.2011. Avsägelser som görs efter detta datum kommer inte att beaktas.

Nomineringskommittén

Dags att anmäla sig till LID

LID.jpg

Den rentav traditionella ledarinspirationsdagen skall nu skrivas in i kalendern för alla som är ledare eller vill bli. På olika håll i Finland arbetar tiotals ledare för att barn och ungdomar ska få lära känna Gud bättre. Vi vill tacka dessa för det viktiga arbete de gör samt ge ny inspiration och verktyg för att jobba vidare.

5.2.2011 ordnar MKU Ledarinspirationsdagen (LID) i INGÅ metodistförsamling kl. 10-18. Dagen är gratis men för transporten står man själv, eller församlingen. Gäster och talare under dagen är Henna Wilkman, Ida Karlsson och Amelie Nissfolk.

Nu kan man anmäla sig till årskonferensen!

09_16_66---Latte_web.jpg

Ännu är det några månader kvar till Metodistkyrkans årskonferens i Karleby 8-12.6 2011. Men redan nu kan man anmäla sig till konferensen som i år går under temat "Välkommen hem! Om den relationsbaserade församlingen". Du kan anmäla dig genom denna hemsida (www.metodist.fi) eller direkt via mail till Jennie Elfving (jennie.elfving@gmail.com) som är ansvarig för konferenskansliet. Kom ihåg att meddela logialternativ (hotell eller Bed & Breakfast bokar du själv) samt eventuella allergier.

Ett år sedan jordbävningen i Haiti

JimGulleyVideo

Den 12 januari har det förflutit ett år sedan den förödande jordbävningen drabbade Haiti. Jim Gulley, bekant för många av oss här i Finland genom det arbete han gjort för missionen i Kambodja, befann sig i Port-au-Prince då jordbävningen slog till. Han berättar nu i en video om sina upplevelser då och arbetet med att bygga ett bättre Haiti.

Videon med Jim Gulley kan ses här:
http://www.youtube.com/watch?v=GipZg0xrLcc&feature=player_embedded

Närmare information om vad Metodistkyrkan genom UMCOR gjort i Haiti finns här:
http://new.gbgm-umc.org/umcor/newsroom/releases/archives2010/haitiprogre...

Januari offerdag

hospitaloutside.jpg

Missionskollekten från offerdagen på trettondagen kommer denna gång att gå till ett verkligt basbehov, tillgång till rent vatten. Pengarna går alltså till ett nytt, ettårigt vatten- och hygienprojektet i Zimbabwe, som genomförs tillsammans med metodisterna i USA.

Möjlighet till mikrolån på Nyadire

bendempe.jpg

Sommaren 2010 praktiserade läkarstuderanden Ben Dempe på Nyadire missionsstation i Zimbabwe. Under 10 veckors tid jobbade han med tre olika program - ett av programmen han tog initiativ till var möjligheten att få mikrolån.

Lågstadieläraren Leticia Bhandira fick låna $300 för att uppföda kycklingar och sjukhusarbetaren Simon Mukodoka fick låna $350 för ett slakteriprojekt. Planen är att kunna få erfarenheter av dessa två pilotprojekt och sedan hoppeligen utvidga verksamheten.

En intervju med Ben visades på United Methodist Television. Videon gjordes av Gwen och Clay Kisker från CUMC.

Se på den här:
http://www.umtv.org/archives/microloans_for_christmas.htm

Container med nödhjälp på väg till Zimbabwe

c

Torsdagen den 16 december åkte en container iväg från Pittsburgh, USA till Nyadire missionsstation i Zimbabwe, med beräknad ankomst i februari. Metodisterna (The Nyadire Connection - TNC) i Pittsburgh, Pensylvania samarbetar med en organisation som heter Brother's Brother Foundation, som den här gången står för transportkostnaderna och en del av sjuhusutrustningen.

Genom UMs bidrag och våra egna insamlingar till vårt nödhjälpsprojekt i Zimbabwe, är vi delaktiga i kostnaderna för innehållet.

Metodister och lutheraner slöt ekumeniskt avtal

delaktiga.jpg

Metodistkyrkan och Finlands evangelisk-lutherska kyrka har slutit ett historiskt samarbetsavtal. Avtalet "Delaktiga i Kristus" undertecknades vid en festgudstjänst i Kristuskyrkan i Helsingfors den 14 december.

Samarbetsavtalet godkändes av de metodistiska årskonferenserna sommaren 2009 och av det lutherska kyrkomötet i maj 2010. Nu undertecknades det av den lutherska ärkebiskopen Kari Mäkinen och av metodistbiskop Christian Alsted. Avtalet innebär bland annat att kyrkorna erkänner varandras präster. Det innebär också att det lutherska nattvardsbordet öppnas också för metodister, vilket inte tidigare formellt teologiskt varit möjligt.

Motsvarande avtal mellan metodister och lutheraner har på nationell nivå slutits bland annat i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut