Skip to Content

Dag 10: Hållbar utveckling & jordbruk

Hållbart jorbruk.jpg

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/77/Day-10--Sustainable-Agriculture
När man registrerat sej, är det bara att trycka den gula knappen "Be counted" och 1$ går till dagens projekt!

Målet är 10 000 röster och 10 000 $ för varje dag! Registreringen behöver göras bara en gång och du kan fortfarande rösta på tidigare dagars projekt.

Varje år drar tusentals personer nytta av UMCORS program för hållbar utveckling och jordbruk, antingen genom att själv delta eller genom att höra om det av andra. Målet är att minska beroende, maximera potential och utveckla samhällen.

Dag 9: Hälsovård i Afrika

Hälsovård i Afrika.jpg

UMCOR jobbar internationellt med metodistkyrkans sjukhus och kliniker för att nå ut samhället i kampen mot undernäring, dödlighet bland barn och deras mödrar samt att sprida information om HIV/AIDS och malaria och arbeta med förebyggande hälsovård.

UMCOR har ett särkilt projekt för sjukhus och kliniker i Afrika och Asien som heter "the Hospital Revitalization Program". Programmet ger undetrstöd och utbildning till sjukhusen och klinkerna, så att det på bästa sätt kan nå människorna i näromgivningen. Programmet understöder 22 sjukhus och kliniker, bland dem även Nyadire sjukhus i Zimbabwe.

Dag 8: Rent vatten och hygien

Rent vatten.jpg

En av de viktigaste förutsättningarna för utveckling är rent vatten och UMCOR är med och stöder flera vattenprojekt för att förse människor med rent dricksvatten genom att dela ut vattenfilter och lära ut användningen av dem, återuppbygga eller gräva gemensamma brunnar samt byggande av lämpliga toaletter.

Programmen uppmuntrar till att lokala grupper där invånarna har idéerna, strategierna och lösningarna på ev. problem. Gruppen har rätt att utse en styrelse, som ansvarar för ekonomin och användningen av brunnarna. Dessutom lär man grupprena själv att underhålla och reparera dem.

Dag 7: Rättvisa för våra grannar

UMCOR har ett program som heter Justice for Our Neighbors (JFON) -Rättvisa för våra grannar. Programmet välkommnar invandrare till våra kyrkor och samhällen genom att ge gratis service till invandrarna; juridisk- och rättshjälp och utbildning. Motivationen till detta kommer från kristna värderingar som kärlek, rättvisa och barmhärtighet och JFON hjälper fattiga och utsatta invandrare att hitta rätt genom ett byråkratiskt system.

Frivilliga från metodistförsamlingar jobbar som personal i JFON:s mottagningscentraler. Metodistkyrkan är med och välkommnar våra medmänniskor från grannländer och hjälper dem att känna sej accepterade och välkomna.

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/74/Day-7--Justice-For-Our-Neighbors

Dag 6: Församlingsplantering

Församlingsplantering.jpg

Globalt sett jobbar metodistkyrkan också med församlingsplantering, målet fram till 2012 är att planterara 400 nya församlingar. Det låter som ett högt mål, men med Guds hjälp har vi redan planterat över 150 församlingar i Laos, Vietnam, Kamerun, Ryssland, Honduras och i många andra länder.

I dessa områden är kyrkan ofta helt okänd för befolkningen, t.ex. i Thailand har kyrkan funnits bara de senaste 5 åren. Thailändarna håller just på att lära känna metodistkyrkan och även kristendomen är relativt ny för dem. Folk frågar "Vem är de här metodisterna?" Detta har öppnat dörren för oss att dela evangeliet både genom ord och handling.

KS talade om församlingsplantering och läget i Sverige

plantering.jpg

Karleby och Hangö blir de första målen i satsningen på församlingsplantering. Kyrkostyrelsen gör om budgeten mitt i året för att stöda arbetet.

Församlingsplanteringen var en av de viktigaste frågorna som behandlades på Kyrkostyrelsens senaste möte i Helsingfors den 12 oktober.

Biskop Christian Alsted, som har drivit projektet sedan han tillträdde 2009, deltog själv i mötet. Församlingsplanteringen kommer att drivas bl.a. genom utbildning för baltiska, finländska och svenska metodister i Riga. I Finlands svenska konferens är de första planteringsmålen i Karleby och Hangö. Kostnaderna för utbildningen blir omkring 7.000 euro. Camilla Klockars blir på centralkonferensmedel koordinator för arbetet utöver sin tjänst som pastor i Karleby.

Dag 5: Ledarskapsträning

Ledarskapsträning.jpg

Ett av fyra mål som GBGM ställt upp är att stärka, utveckla och förnya församlingar. Genom att arbeta också inom missonen med tillväxt och utveckling av andligt liv, gudstjänster, vittnesbörd och lovsång har det visat sej att detta arbete är vitalt för att vinna lärjungar runt om i världen.

Musiken har visat sej vara ett mycket viktigt sätt att förena kyrkan med världen. Människor engageras för missionsutbildning genom musik och lovsång.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/72/Day-5--Training-Church-Leaders

Dag 4: Missionärer runt om i världen

Troligen missionär och sjukskötare Irene Mpartusa i Kambojda som undersöker en man

I mer än 60 länder runt om i världen, arbetar över 300 missionärer inom Metodistkyrkan som församlingsledare, pastorer, lärare, agronomer, hälsovårdare och doktorer m.m.

Läs närmare presentation om missionärerna Irene Mpartusa, Katherine Parker och Kennedy Cruz inom vårt eget projekt i Kambodja. Under fliken MAP (karta) -tryck på Cambodia 10 så kommer presentationerna upp. På bilden är det troligen sjukskötare Irene Mparutsa som undersöker en man.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/71/Day-4--Missionaries-Around-the-World

Dag 3: Missionärer i USA

Metodistkyrkan har missionärer ocksvå i västvärlden, det finns t.ex. ca 50 missionärer i USA. De inger människor hopp där det inte annrs finns något hopp. Församlingsarbetare runt om i USA jobbar med fattiga och utsatta människor. De finns projekt med gratis utdelning av mediciner och mat och också praktisk verksamhet som t.ex. att renovera hus. Det finns flera olika program för att stöda dethär arbetet, bl.a. kan unga människor i åldern 20-30 tjäna som missionärer i två år och jobba med frågor angående fred och rättvisa.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/70/Day-3--Missionaries-in-the-US

Dag 2: Barn och barns hälsa i fokus

Barn och hälsa.jpg

GBGM (General Board of Global Ministries) understöder program som stöder barnen direkt och program vars mål är att förändra samhällen, så att barnen kan leva tryggare och hälsosammare.

Flera program går också ut på att hjälpa barn att involvera sej i missionsprojekt i deras egen omgivning eller ute i världen. Projekten kan gå ut på att lära barn konfliktlösning, uttryckande av egna känslor genom skapande verksamhet, yrkeskunskap och mänskliga rättigheter.

År 2009 fick barn i metodistkyrkor runt om i USA information om projekt i Mississippi, Wisconsin, Sudan, och Laos och samlade in över 40,000 $ för GBGMs barnmissionsprojekt “Children’s Fund for Christian Mission.”

Läs mer på:
http://www.10-fold.org/projects/69/Day-2--Children---s-Health-and-Wholeness

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut