Skip to Content

Festgudstjänst med avtalsundertecknande 14.12.

Välkommen att vara med då avtalet mellan Finlands evangelisk-lutherska kyrka och Suomen metodistikirkko/Finlands svenska metodistkyrka firas med festgudstjänst och undertecknas 14.12 i Helsingfors

Festgudstjänsten börjar kl 18 i Kristuskyrkan i Helsingfors. I gudstjänsten predikar ärkebiskop Kari Mäkinen. Biskop Matti Repo och pastor Tapani Rajamaa håller var sitt anförande och biskop Christian Alsted leder nattvardsfirandet. Kaffeservering efteråt.

Ny metodistförsamling startad!

Skandinavia.jpg

I Arboga, Sverige, startades en ny, internationell metodistförsamling den 20.11 2010. Församlingen, som ursprungligen började som en cellgrupp i pastor Patras Salakhans hem 2005, har nu ca 50 aktiva. Pastor Salakhan tränar dem enligt 2 Tim. 2:2 "Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att att undervisa andra". Målet med denna lärjungaträning är att se församlingsmedlemmarna vittna för människor och hjälpa dem att ta emot Jesus som sin frälsare. Den nya församlingens målgrupp är människor från Indien och Pakistan, men också Afghanistan och Iran. "Min vandring med Herren inspirerar, uppmuntrar och motiverar mig. Han leder mig med Sin Ande och ger mig kraft att nå mina mål", säger pastor Salakhan.

Ny info på hemsidorna!

Grani exteriör.png

Här www.metodist.fi finns nu en egen sida för mission, uppe på sidan bland de röda flikarna. Tryck på den som heter Mission och läs mera om alla våra missionsprojek och aktuella nyheter. Vi jobbar ännu vidare med sidan och tar gärna emot feedback: dev.aidcoordinator(at)gmail.com

Under höstens lopp har även Grankulla svenska metodistförsamling förnyat sina hemsidor och dem hittar ni på: www.metodist.fi/grankulla

Stort tack till Markus Norrby som fixat allt det tekniska !

THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT (GLS)

Bill Hybels

Bli den bästa ledare du kan bli!

Effektiva ledare är de som leder förändring. De ser det som är fel, de sätter mål och drar igång nya initiativ, de motiverar, utmanar och uppmuntrar människor att utvecklas.

The Global Leadership Summit har genom åren blivit mycket mer än en ledarskapskonferens. Det är en samlingspunkt för ledare i den globala kristenheten som tar sitt uppdrag på allvar. Här finns ledare från alla världsdelar, folkgrupper och samfund. De kommer tillsammans för att utmana och uppmuntra varandra i uppdraget att leda mitt i en brusten värld.

Höstkonferens med Linda Bergling

Publikation1.jpg

Inkommande helg, 5-7 november ordnas i Ekenäs en höstkonferens med Linda Bergling från Sverige som talare. Linda Bergling var konferenstalare vid metodistkyrkans årskonferens 2009. Nu predikar hon vid fyra möten under helgen. Mötena hålls i Seminarieskolans aula (samma plats som årskonferensen 2009). Mötestiderna är följande: Fredag kl. 19, lördag kl. 18, söndag kl. 11. Sista mötet hålls i Betelkapellet i Hangö på söndag kl. 15. Arrangör för höstkonferensen är de lokala friförsamlingarna.

Barnhemmet Home of Hope på safari

Rut på en elefant

I augusti hade barnen från Home of Hope möjlighet att delta i en safari till Imire Safari Ranch. Rut Lindgren bevisade att man aldrig är för gammal för att ta en ridtur på en elefant! Läs mera om utfärden och annat aktuellt från Nyadire i bilagan, som är det senaste nyhetsbrevet från The Nyadire Connection.

Årskonferensplanering pågår!

Rethink.jpg

Sommaren 2011 ordnas metodistkyrkans årskonferens i Karleby. Planeringen är nu i full gång. "Välkommen hem! - Om den relationsbaserade församlingen" är temat för konferensen som ordnas 8-12 juni 2011. Vi vågar utlova ett lite annorlunda konferensupplägg ur perspektivet RETHINK CHURCH (ett aktuellt tema i den globala metodistkyrkan), dvs vi tänker över, en gång till, vad ”församling” egentligen betyder. Tyngdpunkten kommer att ligga på hemmen (vilken roll spelar de i Guds rike?), mat (som gör människan gott) samt upprättade och helade relationer. Vi tror på det förf. Richard Foster säger om relationer och Guds rike: "Everything significant in the kingdom of God is built on redeemed relationships" – ”Allt av betydelse i Guds rike är byggt på försonade relationer”.

Församlingsplanteringar inom biskopsområdet

db983b94a7.jpg

Biskopen och kabinettet har gått ut med en offensiv vision: Nya församlingar ska planteras inom biskopsområdet under de kommande åren. Redan nu planteras församlingar i nästan samtliga av våra länder. Följ vad som händer på http://www.umc-ne.org/church-planting/ Jag uppdaterar sidan regelbundet och håller på med en sammanställning av vilka församlingar som planteras inom biskopsområdet nu. På sidan kommer också att finnas en del resurser som kan vara till nytta för församlingsplanterare (och andra). Du hittar t.ex. en färsk intervju med Yngvar Ruud om 12-stegsprogrammet, sinnesrogudstjänster och människans längtan efter att bli hel.

Dag 10: Hållbar utveckling & jordbruk

Hållbart jorbruk.jpg

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/77/Day-10--Sustainable-Agriculture
När man registrerat sej, är det bara att trycka den gula knappen "Be counted" och 1$ går till dagens projekt!

Målet är 10 000 röster och 10 000 $ för varje dag! Registreringen behöver göras bara en gång och du kan fortfarande rösta på tidigare dagars projekt.

Varje år drar tusentals personer nytta av UMCORS program för hållbar utveckling och jordbruk, antingen genom att själv delta eller genom att höra om det av andra. Målet är att minska beroende, maximera potential och utveckla samhällen.

Dag 9: Hälsovård i Afrika

Hälsovård i Afrika.jpg

UMCOR jobbar internationellt med metodistkyrkans sjukhus och kliniker för att nå ut samhället i kampen mot undernäring, dödlighet bland barn och deras mödrar samt att sprida information om HIV/AIDS och malaria och arbeta med förebyggande hälsovård.

UMCOR har ett särkilt projekt för sjukhus och kliniker i Afrika och Asien som heter "the Hospital Revitalization Program". Programmet ger undetrstöd och utbildning till sjukhusen och klinkerna, så att det på bästa sätt kan nå människorna i näromgivningen. Programmet understöder 22 sjukhus och kliniker, bland dem även Nyadire sjukhus i Zimbabwe.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut