Skip to Content

Dag 8: Rent vatten och hygien

Rent vatten.jpg

En av de viktigaste förutsättningarna för utveckling är rent vatten och UMCOR är med och stöder flera vattenprojekt för att förse människor med rent dricksvatten genom att dela ut vattenfilter och lära ut användningen av dem, återuppbygga eller gräva gemensamma brunnar samt byggande av lämpliga toaletter.

Programmen uppmuntrar till att lokala grupper där invånarna har idéerna, strategierna och lösningarna på ev. problem. Gruppen har rätt att utse en styrelse, som ansvarar för ekonomin och användningen av brunnarna. Dessutom lär man grupprena själv att underhålla och reparera dem.

Dag 7: Rättvisa för våra grannar

UMCOR har ett program som heter Justice for Our Neighbors (JFON) -Rättvisa för våra grannar. Programmet välkommnar invandrare till våra kyrkor och samhällen genom att ge gratis service till invandrarna; juridisk- och rättshjälp och utbildning. Motivationen till detta kommer från kristna värderingar som kärlek, rättvisa och barmhärtighet och JFON hjälper fattiga och utsatta invandrare att hitta rätt genom ett byråkratiskt system.

Frivilliga från metodistförsamlingar jobbar som personal i JFON:s mottagningscentraler. Metodistkyrkan är med och välkommnar våra medmänniskor från grannländer och hjälper dem att känna sej accepterade och välkomna.

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/74/Day-7--Justice-For-Our-Neighbors

Dag 6: Församlingsplantering

Församlingsplantering.jpg

Globalt sett jobbar metodistkyrkan också med församlingsplantering, målet fram till 2012 är att planterara 400 nya församlingar. Det låter som ett högt mål, men med Guds hjälp har vi redan planterat över 150 församlingar i Laos, Vietnam, Kamerun, Ryssland, Honduras och i många andra länder.

I dessa områden är kyrkan ofta helt okänd för befolkningen, t.ex. i Thailand har kyrkan funnits bara de senaste 5 åren. Thailändarna håller just på att lära känna metodistkyrkan och även kristendomen är relativt ny för dem. Folk frågar "Vem är de här metodisterna?" Detta har öppnat dörren för oss att dela evangeliet både genom ord och handling.

KS talade om församlingsplantering och läget i Sverige

plantering.jpg

Karleby och Hangö blir de första målen i satsningen på församlingsplantering. Kyrkostyrelsen gör om budgeten mitt i året för att stöda arbetet.

Församlingsplanteringen var en av de viktigaste frågorna som behandlades på Kyrkostyrelsens senaste möte i Helsingfors den 12 oktober.

Biskop Christian Alsted, som har drivit projektet sedan han tillträdde 2009, deltog själv i mötet. Församlingsplanteringen kommer att drivas bl.a. genom utbildning för baltiska, finländska och svenska metodister i Riga. I Finlands svenska konferens är de första planteringsmålen i Karleby och Hangö. Kostnaderna för utbildningen blir omkring 7.000 euro. Camilla Klockars blir på centralkonferensmedel koordinator för arbetet utöver sin tjänst som pastor i Karleby.

Dag 5: Ledarskapsträning

Ledarskapsträning.jpg

Ett av fyra mål som GBGM ställt upp är att stärka, utveckla och förnya församlingar. Genom att arbeta också inom missonen med tillväxt och utveckling av andligt liv, gudstjänster, vittnesbörd och lovsång har det visat sej att detta arbete är vitalt för att vinna lärjungar runt om i världen.

Musiken har visat sej vara ett mycket viktigt sätt att förena kyrkan med världen. Människor engageras för missionsutbildning genom musik och lovsång.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/72/Day-5--Training-Church-Leaders

Dag 4: Missionärer runt om i världen

Troligen missionär och sjukskötare Irene Mpartusa i Kambojda som undersöker en man

I mer än 60 länder runt om i världen, arbetar över 300 missionärer inom Metodistkyrkan som församlingsledare, pastorer, lärare, agronomer, hälsovårdare och doktorer m.m.

Läs närmare presentation om missionärerna Irene Mpartusa, Katherine Parker och Kennedy Cruz inom vårt eget projekt i Kambodja. Under fliken MAP (karta) -tryck på Cambodia 10 så kommer presentationerna upp. På bilden är det troligen sjukskötare Irene Mparutsa som undersöker en man.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/71/Day-4--Missionaries-Around-the-World

Dag 3: Missionärer i USA

Metodistkyrkan har missionärer ocksvå i västvärlden, det finns t.ex. ca 50 missionärer i USA. De inger människor hopp där det inte annrs finns något hopp. Församlingsarbetare runt om i USA jobbar med fattiga och utsatta människor. De finns projekt med gratis utdelning av mediciner och mat och också praktisk verksamhet som t.ex. att renovera hus. Det finns flera olika program för att stöda dethär arbetet, bl.a. kan unga människor i åldern 20-30 tjäna som missionärer i två år och jobba med frågor angående fred och rättvisa.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/70/Day-3--Missionaries-in-the-US

Dag 2: Barn och barns hälsa i fokus

Barn och hälsa.jpg

GBGM (General Board of Global Ministries) understöder program som stöder barnen direkt och program vars mål är att förändra samhällen, så att barnen kan leva tryggare och hälsosammare.

Flera program går också ut på att hjälpa barn att involvera sej i missionsprojekt i deras egen omgivning eller ute i världen. Projekten kan gå ut på att lära barn konfliktlösning, uttryckande av egna känslor genom skapande verksamhet, yrkeskunskap och mänskliga rättigheter.

År 2009 fick barn i metodistkyrkor runt om i USA information om projekt i Mississippi, Wisconsin, Sudan, och Laos och samlade in över 40,000 $ för GBGMs barnmissionsprojekt “Children’s Fund for Christian Mission.”

Läs mer på:
http://www.10-fold.org/projects/69/Day-2--Children---s-Health-and-Wholeness

10-Fold lyfter fram Metodistkyrkans mission runt om i världen

10-Fold

Idag kör Metodistkyrkan igång en tio dagar lång kampanj som kallas 10-Fold. Målet är att under tio dagars tid mobilisera tiotusentals människor för tio områden inom vår mission! Kolla närmare på vad som kommer att erbjudas på adressen http://www.10-fold.org/.

Idag är det Haiti som står i fokus för 10-Fold. Under de tio närmaste dagarna kommer vi bl.a. att få höra om Nyadire i Zimbabwe, prata med vår missionär Clara Biswas i Kambodja och höra hur kyrkan arbetar i Kenya. Följ gärna kampanjen via nätet!

Församlingssekreterare till Vasa svenska metodistförsamling sökes

Vasa svenska metodistförsamling

Församlingssekreterare i Vasa svenska metodistförsamling

- Moderskapsvikariat 50% för tiden 22.11.2010-21.10.2011 med eventuell möjlighet till förlängning
- Till uppgifterna hör att sköta administrativa ärenden och sekreteraruppgifter i församlingen
- Arbetet kan delvis skötas på distans, kanslitid ti, to 9-12 eller enligt överenskommelse
- Goda kunskaper i svenska och engelska förutsätts. Kunskaper i finska är en merit.
- Ansökningstiden går ut 20.10.2010 då ansökningarna skall vara oss tillhanda.
- Skriftliga ansökningar inklusive CV sänds till:

Vasa svenska metodistförsamling
Fredsgatan 12
65100 Vasa

Ansökningshandlingarna återsänds ej.

Mera information på 06-317 2744

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut