Skip to Content

Höstkonferens med Linda Bergling

Publikation1.jpg

Inkommande helg, 5-7 november ordnas i Ekenäs en höstkonferens med Linda Bergling från Sverige som talare. Linda Bergling var konferenstalare vid metodistkyrkans årskonferens 2009. Nu predikar hon vid fyra möten under helgen. Mötena hålls i Seminarieskolans aula (samma plats som årskonferensen 2009). Mötestiderna är följande: Fredag kl. 19, lördag kl. 18, söndag kl. 11. Sista mötet hålls i Betelkapellet i Hangö på söndag kl. 15. Arrangör för höstkonferensen är de lokala friförsamlingarna.

Barnhemmet Home of Hope på safari

Rut på en elefant

I augusti hade barnen från Home of Hope möjlighet att delta i en safari till Imire Safari Ranch. Rut Lindgren bevisade att man aldrig är för gammal för att ta en ridtur på en elefant! Läs mera om utfärden och annat aktuellt från Nyadire i bilagan, som är det senaste nyhetsbrevet från The Nyadire Connection.

Årskonferensplanering pågår!

Rethink.jpg

Sommaren 2011 ordnas metodistkyrkans årskonferens i Karleby. Planeringen är nu i full gång. "Välkommen hem! - Om den relationsbaserade församlingen" är temat för konferensen som ordnas 8-12 juni 2011. Vi vågar utlova ett lite annorlunda konferensupplägg ur perspektivet RETHINK CHURCH (ett aktuellt tema i den globala metodistkyrkan), dvs vi tänker över, en gång till, vad ”församling” egentligen betyder. Tyngdpunkten kommer att ligga på hemmen (vilken roll spelar de i Guds rike?), mat (som gör människan gott) samt upprättade och helade relationer. Vi tror på det förf. Richard Foster säger om relationer och Guds rike: "Everything significant in the kingdom of God is built on redeemed relationships" – ”Allt av betydelse i Guds rike är byggt på försonade relationer”.

Församlingsplanteringar inom biskopsområdet

db983b94a7.jpg

Biskopen och kabinettet har gått ut med en offensiv vision: Nya församlingar ska planteras inom biskopsområdet under de kommande åren. Redan nu planteras församlingar i nästan samtliga av våra länder. Följ vad som händer på http://www.umc-ne.org/church-planting/ Jag uppdaterar sidan regelbundet och håller på med en sammanställning av vilka församlingar som planteras inom biskopsområdet nu. På sidan kommer också att finnas en del resurser som kan vara till nytta för församlingsplanterare (och andra). Du hittar t.ex. en färsk intervju med Yngvar Ruud om 12-stegsprogrammet, sinnesrogudstjänster och människans längtan efter att bli hel.

Dag 10: Hållbar utveckling & jordbruk

Hållbart jorbruk.jpg

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/77/Day-10--Sustainable-Agriculture
När man registrerat sej, är det bara att trycka den gula knappen "Be counted" och 1$ går till dagens projekt!

Målet är 10 000 röster och 10 000 $ för varje dag! Registreringen behöver göras bara en gång och du kan fortfarande rösta på tidigare dagars projekt.

Varje år drar tusentals personer nytta av UMCORS program för hållbar utveckling och jordbruk, antingen genom att själv delta eller genom att höra om det av andra. Målet är att minska beroende, maximera potential och utveckla samhällen.

Dag 9: Hälsovård i Afrika

Hälsovård i Afrika.jpg

UMCOR jobbar internationellt med metodistkyrkans sjukhus och kliniker för att nå ut samhället i kampen mot undernäring, dödlighet bland barn och deras mödrar samt att sprida information om HIV/AIDS och malaria och arbeta med förebyggande hälsovård.

UMCOR har ett särkilt projekt för sjukhus och kliniker i Afrika och Asien som heter "the Hospital Revitalization Program". Programmet ger undetrstöd och utbildning till sjukhusen och klinkerna, så att det på bästa sätt kan nå människorna i näromgivningen. Programmet understöder 22 sjukhus och kliniker, bland dem även Nyadire sjukhus i Zimbabwe.

Dag 8: Rent vatten och hygien

Rent vatten.jpg

En av de viktigaste förutsättningarna för utveckling är rent vatten och UMCOR är med och stöder flera vattenprojekt för att förse människor med rent dricksvatten genom att dela ut vattenfilter och lära ut användningen av dem, återuppbygga eller gräva gemensamma brunnar samt byggande av lämpliga toaletter.

Programmen uppmuntrar till att lokala grupper där invånarna har idéerna, strategierna och lösningarna på ev. problem. Gruppen har rätt att utse en styrelse, som ansvarar för ekonomin och användningen av brunnarna. Dessutom lär man grupprena själv att underhålla och reparera dem.

Dag 7: Rättvisa för våra grannar

UMCOR har ett program som heter Justice for Our Neighbors (JFON) -Rättvisa för våra grannar. Programmet välkommnar invandrare till våra kyrkor och samhällen genom att ge gratis service till invandrarna; juridisk- och rättshjälp och utbildning. Motivationen till detta kommer från kristna värderingar som kärlek, rättvisa och barmhärtighet och JFON hjälper fattiga och utsatta invandrare att hitta rätt genom ett byråkratiskt system.

Frivilliga från metodistförsamlingar jobbar som personal i JFON:s mottagningscentraler. Metodistkyrkan är med och välkommnar våra medmänniskor från grannländer och hjälper dem att känna sej accepterade och välkomna.

Du kan stöda detta arbete genom några musklick! Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/74/Day-7--Justice-For-Our-Neighbors

Dag 6: Församlingsplantering

Församlingsplantering.jpg

Globalt sett jobbar metodistkyrkan också med församlingsplantering, målet fram till 2012 är att planterara 400 nya församlingar. Det låter som ett högt mål, men med Guds hjälp har vi redan planterat över 150 församlingar i Laos, Vietnam, Kamerun, Ryssland, Honduras och i många andra länder.

I dessa områden är kyrkan ofta helt okänd för befolkningen, t.ex. i Thailand har kyrkan funnits bara de senaste 5 åren. Thailändarna håller just på att lära känna metodistkyrkan och även kristendomen är relativt ny för dem. Folk frågar "Vem är de här metodisterna?" Detta har öppnat dörren för oss att dela evangeliet både genom ord och handling.

KS talade om församlingsplantering och läget i Sverige

plantering.jpg

Karleby och Hangö blir de första målen i satsningen på församlingsplantering. Kyrkostyrelsen gör om budgeten mitt i året för att stöda arbetet.

Församlingsplanteringen var en av de viktigaste frågorna som behandlades på Kyrkostyrelsens senaste möte i Helsingfors den 12 oktober.

Biskop Christian Alsted, som har drivit projektet sedan han tillträdde 2009, deltog själv i mötet. Församlingsplanteringen kommer att drivas bl.a. genom utbildning för baltiska, finländska och svenska metodister i Riga. I Finlands svenska konferens är de första planteringsmålen i Karleby och Hangö. Kostnaderna för utbildningen blir omkring 7.000 euro. Camilla Klockars blir på centralkonferensmedel koordinator för arbetet utöver sin tjänst som pastor i Karleby.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut