Skip to Content

Dag 5: Ledarskapsträning

Ledarskapsträning.jpg

Ett av fyra mål som GBGM ställt upp är att stärka, utveckla och förnya församlingar. Genom att arbeta också inom missonen med tillväxt och utveckling av andligt liv, gudstjänster, vittnesbörd och lovsång har det visat sej att detta arbete är vitalt för att vinna lärjungar runt om i världen.

Musiken har visat sej vara ett mycket viktigt sätt att förena kyrkan med världen. Människor engageras för missionsutbildning genom musik och lovsång.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/72/Day-5--Training-Church-Leaders

Dag 4: Missionärer runt om i världen

Troligen missionär och sjukskötare Irene Mpartusa i Kambojda som undersöker en man

I mer än 60 länder runt om i världen, arbetar över 300 missionärer inom Metodistkyrkan som församlingsledare, pastorer, lärare, agronomer, hälsovårdare och doktorer m.m.

Läs närmare presentation om missionärerna Irene Mpartusa, Katherine Parker och Kennedy Cruz inom vårt eget projekt i Kambodja. Under fliken MAP (karta) -tryck på Cambodia 10 så kommer presentationerna upp. På bilden är det troligen sjukskötare Irene Mparutsa som undersöker en man.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/71/Day-4--Missionaries-Around-the-World

Dag 3: Missionärer i USA

Metodistkyrkan har missionärer ocksvå i västvärlden, det finns t.ex. ca 50 missionärer i USA. De inger människor hopp där det inte annrs finns något hopp. Församlingsarbetare runt om i USA jobbar med fattiga och utsatta människor. De finns projekt med gratis utdelning av mediciner och mat och också praktisk verksamhet som t.ex. att renovera hus. Det finns flera olika program för att stöda dethär arbetet, bl.a. kan unga människor i åldern 20-30 tjäna som missionärer i två år och jobba med frågor angående fred och rättvisa.

Läs mer på: http://www.10-fold.org/projects/70/Day-3--Missionaries-in-the-US

Dag 2: Barn och barns hälsa i fokus

Barn och hälsa.jpg

GBGM (General Board of Global Ministries) understöder program som stöder barnen direkt och program vars mål är att förändra samhällen, så att barnen kan leva tryggare och hälsosammare.

Flera program går också ut på att hjälpa barn att involvera sej i missionsprojekt i deras egen omgivning eller ute i världen. Projekten kan gå ut på att lära barn konfliktlösning, uttryckande av egna känslor genom skapande verksamhet, yrkeskunskap och mänskliga rättigheter.

År 2009 fick barn i metodistkyrkor runt om i USA information om projekt i Mississippi, Wisconsin, Sudan, och Laos och samlade in över 40,000 $ för GBGMs barnmissionsprojekt “Children’s Fund for Christian Mission.”

Läs mer på:
http://www.10-fold.org/projects/69/Day-2--Children---s-Health-and-Wholeness

10-Fold lyfter fram Metodistkyrkans mission runt om i världen

10-Fold

Idag kör Metodistkyrkan igång en tio dagar lång kampanj som kallas 10-Fold. Målet är att under tio dagars tid mobilisera tiotusentals människor för tio områden inom vår mission! Kolla närmare på vad som kommer att erbjudas på adressen http://www.10-fold.org/.

Idag är det Haiti som står i fokus för 10-Fold. Under de tio närmaste dagarna kommer vi bl.a. att få höra om Nyadire i Zimbabwe, prata med vår missionär Clara Biswas i Kambodja och höra hur kyrkan arbetar i Kenya. Följ gärna kampanjen via nätet!

Församlingssekreterare till Vasa svenska metodistförsamling sökes

Vasa svenska metodistförsamling

Församlingssekreterare i Vasa svenska metodistförsamling

- Moderskapsvikariat 50% för tiden 22.11.2010-21.10.2011 med eventuell möjlighet till förlängning
- Till uppgifterna hör att sköta administrativa ärenden och sekreteraruppgifter i församlingen
- Arbetet kan delvis skötas på distans, kanslitid ti, to 9-12 eller enligt överenskommelse
- Goda kunskaper i svenska och engelska förutsätts. Kunskaper i finska är en merit.
- Ansökningstiden går ut 20.10.2010 då ansökningarna skall vara oss tillhanda.
- Skriftliga ansökningar inklusive CV sänds till:

Vasa svenska metodistförsamling
Fredsgatan 12
65100 Vasa

Ansökningshandlingarna återsänds ej.

Mera information på 06-317 2744

Offerdagsupprop söndag 10.10.2010

Dalen med yrkesskolan och den blivande tomten till höger.

För nästan tio år sedan – i mars 2001 – besökte pastor Thomas Muthee från Kiambu, Kenya, Svenskfinland för första gången. Han var inbjuden av föreningen Bön för Finland rf med pastorsparet Camilla och Bernt Klockars som frontalfigurer. Muthee höll bönekonferenser i Åbo, Kristinestad och Ekenäs. Vi visste då inte att detta samtidigt var början till en djupare relation.

Sånggruppen Gloria uppträder i Kristinestad och Skaftung 2-3.10.2010

Irina Kullberg, Annika Carlsen, Mayvor Wärn-Racken och Mervi Palmberg.

Älskad och förlåten
Kristinestad och Skaftung
2-3.10.2010

Lördag kl. 16 Glorias konsert i Metodistkyrkan i Kristinestad, Staketgatan 35

Lördag kl 19 Kvällsmöte i Skaftung kapell, Skaftungvägen 295

Söndag kl 11 Gudstjänst i Skaftung kapell, pastor Mayvor Wärn-Rancken predikar, Gloria sjunger

Borgå-gruppen Gloria består av Irina Kullberg (ledare), Annika Carlsen, Mayvor Wärn-Racken och Mervi Palmberg. Jan-Erik Andelin jammar vid pianot.

Shoes or No Shoes

Här kommer en hälsning (på engelska) från en av missionärerna som jobbar för vårt projekt i Kambodja, Irene Mparutsa. Som en kuriositet kan nämnas att hon är född på Nyadire missionsstation i Zimbabwe!

Greetings from Kampuchea,

My heart is filled with joy and thankfulness for the many ways I see God working. Thank you all for your prayers, the covenant relationships, the birthday cards and emails, and the extra hands who come to help with the work. I particularly am thankful for Jim Gulley who has envisioned and has mentored the Methodist Mission in Cambodia (MMC) and the holistic ministry of CHAD for the last 10 years.

"Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think… unto him be glory…" (Ephesians 3:20-21)

Ekumeniska Ansvarsveckan 17-24.10.2010

Glada pojkar

Frikyrkornas gemensamma insamling i Ansvarsveckan 2010 - för föräldralösa barn i Zambia

Insamlingen går till projektet för föräldralösa barn i Kopparbältdistriktet i Zambia, PAPACH (Project Addressing Problems Affecting Child-headed Homes). I fjol gick insamlingen till Metodistkyrkans projekt i Kenya.

Hjälpen går till familjer där båda föräldrarna dött i aids eller annan sjukdom, där något av barnen eller någon äldre släkting fått axla ansvaret.

Hjälpen består av:
- materiellt stöd i form av mat, kläder, skolböcker, skolavgifter, skoluniformer och hälsovård till skolbarn
- hjälp med yrkesutbildning och yrkespraktik, vilket ger bättre utkomstmöjligheter
- hembesök av volontärer hos hjälpbehövande för socialt, materiellt och andligt stöd till hela familjen

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut