Skip to Content

Metodistpastor Barratt lade grund för pingstkyrkan

I.K.Inha_Vilhelmsgatan.jpg

Thomas Ball Barratt var en brittisk-norsk gentlemannapastor i Metodistkyrkan som upplevde de första dragen av den moderna pingstväckelsen – och hämtade den till Finland.

Hösten 1911 steg metodistpastor Thomas Ball Barratt, 48, av ångbåten i Hangö. Med det gjorde han kyrkohistoria i Finland – inte så mycket för sin egen kyrka här, utan för att han bidrog till att pingströrelsen fick sin början i vårt land.

Kambodjaprojektet vinner pris

Chad

Kambodjaprojektet utsågs till bästa matprojekt då metodister från hela världen samlades till hälsokonferens :) Projektet, som är ett samarbete mellan vår kyrka och metodister i USA och Schweiz, går ut på att hitta alternativ odling/inkomst till risodling och nådde ifjol över 19 600 personer.

"CHAD was awarded as the "Best Food Security Project" during the Fifth Pan-African Health Summit of General Board of Global Ministries, Global Health Unit in Johannesburg, South Africa April 24–26, 2017"

Läs mer här:
http://www.umcmission.org/learn-about-us/news-and-stories/2017/may/0505g...

Läs projektets årsberättelse här:http://chad-cambodia.blogspot.fi/2017/04/chad-annual-report-2016.html

Skörde- och examenstider i Zimbabwe

skörd Zwe

Emmanuel Chiimpa, som administerar bl.a. Home of Hope meddelar att man nu kan börja skörda och att skörden ser ut att bli verkligen fin, tack vare regnen som kommit efter många års torka.

Vi gläds också med Catherine Gochera, som vuxit upp på Home of Hope och i Rut Lindgrens hem, som blivit färdig barnträdgårdslärare.

Mer nyheter från Zimbabwe och The Nyadire Connection här: http://www.nyadire.org/newsletters.html

Konferenstrycket elektroniskt

Via denna länk kan du öppna konferenstrycket elektroniskt:

http://metodistkyrkan.fi/konferens2017/konferenstrycket2017.pdf

Behöver du lösenord? Kontakta Jenny Jansson: jenny.jansson@metodistkyrkan.fi

UM-besök i Kambodja

um.jpg

Leila Riitaoja och Marjaana Pekkala från utrikesministeriet besökte 8.5.2017 vårt projekt i Kambodja, där man bl.a. lär ut odling av grödor och djurhushålling, när både torka och översvämningar gör att man inte alltid klarar sig med risodling.

Märkesåret markerar skillnad och samhörighet

Björn 2.jpg

Det har från början varit klart att firandet av reformationens 500 år inte kan ha karaktär av en jubelfest. Det faktum att kyrkan splittrades är ju inte i sig en orsak till glädje. Därför är den ekumeniska grundtonen i märkesåret en viktig markering. Det här syntes ju också i att påven och Lutherska Världsförbundet tillsammans inbjöd till festligheterna i Lund då märkesåret inleddes.

Från motspelare till medspelare

Metodistkyrkan i Sarpsborg var fram till branden 1992 Norges äldsta frikyrka.

Då metodister ska ingå avtal med den luterska kyrkan är det inte bara teologin som skapar svårigheter. Lars-Erik Nordby ger en internationell utblick om samtalens dynamik.

MKU:s sommarläger!

jumisommar 2017

Denna sommar ordnar MKU läger för alla åldrar. Mera info om sommarens läger finns här: http://mku.fi/sommarlager. Mera info om lägergården Jumijärvi hittar du här: http://mku.fi/jumijarvi-lagergard

Häng med på läger!
Wild Kids – äventyrsläger 24-28.7

Wild Kids Family 24-28.7

Tonårs-konfirmandläger Lev nu! 2-6.8

Talkohelg 6-9.7

European Youth Summer Camp 20-27.7

Vad då skillnad?

domkyrkan_FErinBrierly.jpg

Den ojämförligt vanligaste frågan en metodist får utanför sina egna kretsar är: ”Vad är det för skillnad mellan Metodistkyrkan och den Lutherska kyrkan?” Svaret är: ”Vad då skillnad?”

Om vi går tillbaka i tiden finns mycket att berätta. Men när teologer och ledare i vår tid samtalar, konstaterar de att det handlar om ”skillnader i teologisk terminologi”. Man redogör för olika ”betoningar” som kan bli fel om de dras till sina ytterligheter, vilket också skett i historien. Men ”om våra kyrkosamfund tar avstånd från dessa… ytterligheter, finns ingen meningsmotsättning… mellan oss”.

LÄRA

Rauhan Sanomia/Nya Budbäraren Nr 2/17

rsnb-2017-2-parm.jpg

Reformationen och Metodismens andel i dess nutid är tema för RS/Nya Budbäraren Nr 2/17, som nu finns tillgänglig i Finlands och Sveriges metodistförsamlingar.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut