Skip to Content

Hörselundersökning för alla elever

20638006_10155631539973035_622814145932082155_n.jpg

The Nyadire Connection har just avslutat sitt besök på Nyadire, Zimbabwe och genom Molly Michel hade man hittat ett team från Nyadire som gjorde hörseltest och undersökning på alla de hörselskadade barnen i skolan. Några kunde genast få hjälp :) Tryck på rubriken så syns fler bilder!

Bilder från sommarkonferensen

vörå 2017

Om du har Facebook kan du kolla bilder från sommarkonferensen i Norrvalla, Vörå här: https://www.facebook.com/nbarea/posts/437996179919315

På lördag kväll 10 juni var det Pampas Prairies Party - en grillfest där Homeward Bound spelade. Gäster och inspiratörer var Stefan Sigfrids (Vasa), Marcus Olson (Sverige), Ken Cruz (Kambodja) och biskop Christian Alsted (Danmark).

KORT TILL SOMMARENS FESTER!

nyadire drew harvey.jpg

Nu finns det nya kort med vilka du kan understöda våra projekt i Kambodja, Zimbabwe och Kenya. Välj själv med hur stor summa du vill stöda projektet (min. 2 euro) och ge en gåva som gör skillnad! För varje 2 euro till projektet bidrar UM med ca 8 euro till. Kolla kortalternativen i bilagan, korten är vikta utan text på insidan. Korten sänds hem per post, beställningar till koordinatorn för utvecklingssamarbete: dev.aidcoordinator@gmail.com

Insamlingstillstånd (Finland med undantag av Åland): POL-2015-7522, 1.9.2015-31.7.2017

Kyrkans kondition

18673771964_bbd15fb723_k.jpg

När det gäller kroppens kondition gör man ibland misstaget att tro att det beror på hur stark man är, dvs. på musklerna. Men kondition är detsamma som syreupptagningsförmåga, som avgör ”kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete” (Wikipedia).

Vi tror ibland att en församlings kondition handlar om muskler, dvs. om hur många medlemmar församlingen har, hur god dess ekonomi är, hur aktiv den är på nätet, vilka specialarrangemang den klarar av och hur häftig musiken är på gudstjänsten. Men hur viktiga än våra resurser och vår kreativitet när det gäller att nå ut är, är det också här ett misstag att tro på ett direkt samband med muskler och kondition.

Barnhemsbygget står stilla - Global Vision nr 2

Zwe nya barnhem

ZIMBABEWE: Barnhemsbygget står stilla sedan maj. Rådet för mission blev tvunget att meddela till Zimbabwe att det blir paus i transaktionerna för barnhemsbygget pga att vi inte får ihop självfinansieringsandelen på 16 %. Det testamente som gavs redan till det förra barnhemsbygget i slutet av 1990-talet och som
fonderades för framtida behov har nu använts i sin helhet. Från och med nu behövs medel som flyter in för att bygget skaill kunna fortsätta. För år 2017 behövs ännu 9.500 e för att nå budgeten.

Ge en gåva på månatlig basis, många små bidrag regelbundet blir i slutändan en stor summa!

INSAMLINGSTILLSTÅND (Finland med undantag av Åland):
POL-2015-7522, 1.9.2015-31.7.2017.

Läs mer i nyaste Global Vision i bilagan.

Ny Facebooksida för biskopsområdet

18622359_417117802007153_4720824992097956217_n.jpg

Gilla "United Methodist Church - The Nordic and Baltic Area" så får du nyheter och info från Norden och Baltikum och lite från resten av värden också.

Metodistpastor Barratt lade grund för pingstkyrkan

I.K.Inha_Vilhelmsgatan.jpg

Thomas Ball Barratt var en brittisk-norsk gentlemannapastor i Metodistkyrkan som upplevde de första dragen av den moderna pingstväckelsen – och hämtade den till Finland.

Hösten 1911 steg metodistpastor Thomas Ball Barratt, 48, av ångbåten i Hangö. Med det gjorde han kyrkohistoria i Finland – inte så mycket för sin egen kyrka här, utan för att han bidrog till att pingströrelsen fick sin början i vårt land.

Kambodjaprojektet vinner pris

Chad

Kambodjaprojektet utsågs till bästa matprojekt då metodister från hela världen samlades till hälsokonferens :) Projektet, som är ett samarbete mellan vår kyrka och metodister i USA och Schweiz, går ut på att hitta alternativ odling/inkomst till risodling och nådde ifjol över 19 600 personer.

"CHAD was awarded as the "Best Food Security Project" during the Fifth Pan-African Health Summit of General Board of Global Ministries, Global Health Unit in Johannesburg, South Africa April 24–26, 2017"

Läs mer här:
http://www.umcmission.org/learn-about-us/news-and-stories/2017/may/0505g...

Läs projektets årsberättelse här:http://chad-cambodia.blogspot.fi/2017/04/chad-annual-report-2016.html

Skörde- och examenstider i Zimbabwe

skörd Zwe

Emmanuel Chiimpa, som administerar bl.a. Home of Hope meddelar att man nu kan börja skörda och att skörden ser ut att bli verkligen fin, tack vare regnen som kommit efter många års torka.

Vi gläds också med Catherine Gochera, som vuxit upp på Home of Hope och i Rut Lindgrens hem, som blivit färdig barnträdgårdslärare.

Mer nyheter från Zimbabwe och The Nyadire Connection här: http://www.nyadire.org/newsletters.html

Konferenstrycket elektroniskt

Via denna länk kan du öppna konferenstrycket elektroniskt:

http://metodistkyrkan.fi/konferens2017/konferenstrycket2017.pdf

Behöver du lösenord? Kontakta Jenny Jansson: jenny.jansson@metodistkyrkan.fi

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut