Skip to Content

I #metoo-dismens tidevarv

Foto Azat Bayandin.jpg

Hur angeläget #metoo än är så behöver vi förr eller senare också tala om den kristna förlåtelsen, skriver Jan-Erik Andelin

Programstödet för FS tar slut

fs_global_logo förminskad.jpg

Frikyrklig Samverkan (FS) rf mister sin roll som partnerskapsorganisation för
medel inom finländskt utvecklingssamarbete

I december 2017 kom ett överraskande förhandsbesked om att Frikyrklig Samverkan FS rf:s roll som utrikesministeriets programpartner i utvecklingssamarbetet kommer att förändras. I början av februari kom det slutgiltiga beslutet, vilket innebär att FS förlorar sin status som partnerskapsorganisation.

Ekumenisk manifestation för kristna asylsökare

oikoumenelogo-taustatta_3.jpg-187x214.jpg

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från lokalförsamlingar i Ekenäs som har långvarig erfarenhet av mötet med asylsökare och flyktingar. Asylsökare har undervisats i den kristna tron, blivit döpta och deltagit aktivt i församlingsverksamheten. Pastorer har skrivit intyg till Migrationsverket och vittnat vid asylförhör. Samtidigt har de bevittnat hur asylsökares rättsskydd hotas av Migrationsverkets förfaranden, och i sista hand av vår nuvarande regerings asylpolitik.

Nu kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors!

LOGO för konferensen.png

Barn- och tonårskonferensen kommer att ha samma tema "Kristus i centrum" och kommer att ge mycket färdkost på livet med Jesus. Närmare program kommer.

Alla måste anmäla sig om man önskar äta någon måltid eller alla måltider!
Maten för tillresande för hela tiden är 120€

Anmäl dig redan nu och
senast 10.5.2018 via denna länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHaDMm8ZZhDybUIP0yvAh916Ex5ezt...

eller via helsingfors@metodistkyrkan.fi

Här kan du läsa eller ladda ner program och annan info om konferensen!
Also in English!

Har du frågor kontakta kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi, 0405794361
VÄLKOMMEN!

Oro och hopp

2018-01-15 17.25.42.jpg

– Jag ser på samhället som en myrstack, en massa människor som drar sitt strå till stacken. Det har varit Finlands styrka, speciellt från 50-talet och framåt. På senare år har vi sett en tendens till ökad polarisering, där det inte längre stämmer att alla har samma förutsättningar att finna sin plats och se sitt bidrag till helheten. Vi ser därför tecken på en oroande tudelning av samhället. Det säger samhällsvetaren och forskaren vid Åbo Akademi, Siv Sandberg.

Broschyr om års-och sommarkonferensen 2018. Also in English!

LOGO för konferensen.png

Broschyren har kommit och finns i församlingarna.
Fråga din pastor!
Du kan se den också här och ladda ner!
Also in Engslih!

Har du ett bra förslag?

En bra idé!

Är det något som du tycker att borde fungera annorlunda i vår kyrka? Sluta klaga - skriv en motion!

En motion skall innehålla ett förslag som man kan ta ställning till genom att rösta ja eller nej. Skriv gärna en kort bakgrund och motivering till ditt förslag. Om ni är flera med likadana tankar kan ni förstås skriva en motion tillsammans.

Alla motioner ska vara kyrkostyrelsen tillhanda 11.3 för att hinna med beredningen. KS behandlar motionerna på sitt möte i mars. Därefter skickas de ut till församlingarna för behandling och eventuella motförslag. Motionerna behandlas igen i kyrkostyrelsen innan årskonferensen. På detta sätt hoppas vi att motionerna är så väl förberedda och genomtänkte som möjligt.

Skicka din motion till samfundssekreteraren jenny.jansson(at)metodistkyrkan.fi

Vi ber för missionen

Kuva6.jpg

Söndag 4 februari ber vi speciellt för vårt missionsarbete runt om i världen. Rådet för mission koordinerar missionsverksamheten för metodistförsamlingarna i Svenskfinland och i Sverige. Våra arbetsfält finns i indiska Kashmir, Kenya, Zimbabwe och Moçambique, efter att projektet i Kambodja avslutats i december 2017. Verksamhetsformerna är bl.a. en utsänd missionär, barnhemsverksamhet, yrkesutbildning för unga från fattiga familjer och utbildning för hörselskadade och utsatta barn. En del av verksamheten genomförs som projekt inom Finlands utvecklingssamarbete med medel ur statsbudgeten.

Mer info om års-och sommarkonferensen 7-10.6.2018

Konferensförberedelserna fortsätter.

Vi jobbar på för att ha också en barn-och tonårskonferens med hjälp av våra vänner från Ungdom med uppgift.
På torsdag och fredagkväll talar pastor och df Taavi Hollman från Tallinn. På förmiddagarna undervisar pastor Leif Jacobsen från Fredikstad, Norge.

Är du intresserad av att sjunga i konferenskören?
Noomi Elfving kommer att leda den. Ta kontakt med värdförsamlingen eller direkt Noomi. Noter kommer att skickas ut under våren.

Lovsångsledaren Zacharias Fjellander från Åland har lämnat återbud så vi arbetar vidare med den frågan.

OBS! Boka hotellplats snarast!
Pensionärer! Ni kan få pensionärsrabatt på Scandic! Var ute i god tid! Begränsat antal platser!

INKVARTERING UNDER ÅRS-OCH SOMMARKONFERENSEN 7-10.6.2017

Nomineringsarbete infor årskonferensen 2018

Hälsning från nomineringskommitten

Om du vill avsäga dig något uppdrag i Finlands svenska metodistkyrka meddela det skriftligt senast 1.4 2018.
Är du nyfiken på en ny uppgift är du välkommen att höra av dig till oss!

Tuula Sahlin, sammankallande (tuula.sahlin@metodistkyrkan.fi)

Sprid gärna vidare och låt oss be om villighetens ande och att rätt personer kommer på rätt plats för Guds rikes skull!

hälsningar Tuula

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut