Skip to Content

Nepal update

Loading bales of blankets Thapathali, bound for Dhading

Dear friends in Finland,
Earthquake response continues in full swing this week. UMN is now supporting relief work for almost 9000 households in 7 VDCs (regions) of Dhading district (just west of Kathmandu). We were all encouraged by the availability of BIG helicopters on Monday and Tuesday that enabled us to get supplies to northern parts of Dhading in significant quantities. In these places even the suspension bridges and walking paths have been wiped away by falling boulder and landslides, making access nearly impossible.

Midsummer 2015

Midsummer FB.jpg

Välkommen med på Midsummer på Pörkenäs lägergård utanför Jakobstad 19-20.6.
På fredagen blir det hamburgerparty kl.21 och Praiseparty ca. 22.00 med Andreas Forsbäck m.fl.
På lördagen finns det möjlighet att vara med på låtskrivarworkshop med Daniel S. Diago. Anmälan till rebecca.ekman@kyrkansungdom.nu senast 15.6.
På kvällen blir det konserter med Mrs Bighill Singers, Ida Elina, Daniel S. Diago och Stay with Stacy. Vi avslutar kvällen med nattmöte med Andreas Forsbäck m.fl.
Mera info om dagarna och priser finns på www.kyrkansungdom.nu eller facebook.com/midsummerfestival.

Kallelse till årsmöte

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. håller sitt årsmöte i Grankulla, i Suomen Raamattuopisto (Helsingforsv. 10) med stadgeenliga ärenden fredagen den 5.6 kl.9.00.

För den som inte har möjlighet att vara med på årsmötet, blir det träff för ungdomarna med biskopen på lunchen på lördag 6.6 kl. 12.30.

Varmt välkommen!

MKU-styrelsen

Frikyrklig samverkan startar katastrofinsamling för Nepal - donera via sms !

Nepal muren utanför kyrkan rasade

Missionskyrkans utsända på väg hem till Finland

De finlandssvenska frikyrkornas samarbetsorganisation Frikyrklig Samverkan (FS) startar nu en katastrofinsamling för återuppbyggnaden av bostäder i Kathmandu, Nepal. Förödelsen är enorm, många har förlorat sina hem p.g.a jordbävningen som var den svåraste på 80 år.

Missionskyrkan i Finland hade ett team på tre personer på plats i Kathmandu när jordbävningen inträffade. Teamet gjorde planeringsarbete för ett eventuellt nytt biståndsprojekt inom sjukvård i en del av de avlägsna bergsbyarna i regionen. Projektplaneringsarbetet fick man avbryta för några dagar på grund av katastrofen. De lokala samarbetspartnerna är engagerade i katastrofarbetet.

Young people's address at General Conference

Alla unga människor har möjlighet att presentera ett budskap på generalkonferensen. I bifogade fil finns instruktioner hur man gör det. Frågor besvaras av Monica Lundgren.

Motioner till Generalkonferensen

gc2016-logo-color-web-690x370.jpg

I bifogade fil finns instruktioner om hur man skriver och sänder motioner till Metodistkyrkans generalkonferens. Motioner avser förslag till förändringar i Kyrkoordningen (The Book of Discipline 2012). Frågor besvaras av Monica Lundgren.

NÖDHJÄLP BEHÖVS I UKRAINA!

Ukraina

Pga oroligheterna i östra Ukraina har människor tvingats fly sina hem och söka fristad i västra Ukraina. De familjer vi är i kontakt med har små barn och har flytt från regionen Lugansk till regionen Uzhgorod och byn Kamyanitsy. Inkvarteringen har skett dels hos familjer, i några fall på hyra. Några av de yngre flyktingarna har lyckats få tillfälliga jobb, men de flesta äldre lyckas inte med det.

Lokalförsamlingarna försöker hjälpa dem så gott det går, men pga att landets ekonomi nu är väldigt svag är det svårt att kunna hjälpa tillräckligt. En familj på tre personer behöver ungefär 150 USD per månad för att kunna få mat. För att hjälpa 20 familjer krävs 1.000-2.000 USD per månad. Det är oklart hur länge det tar innan familjerna kan återvända till sina hem.

Program för årskonferensen i Grankulla

Kristen 2015

Bifogat finns årskonferensens program. Det kommer också att skickas till församlingarna i pappersformat.

Sommarläger 2015

Jumibroschyr

Lägerbroschyren är klar, skriv ut ditt eget exemplar från bilagan eller hämta ett från församlingen!

Lägerdatum:
Barnläger 27-30.6 Ledare: Miko & Iselin Nylund m.fl.
Talkohelg 2-5.7. förvaltningsrådet ansvarar
Kanotläger 1 29.6-3.7 och nr 2 1-7.8 Annika Lahtinen m.fl
Ungdomsläger 1: 18– 25.7 internationellt ungdomsläger i Nordirland
Ungdomsläger 2: 28.7-1.8 Sverigeresa: läger i Däldenäs

Den största delen av ledarna och personalen på våra läger arbetar oavlönat, på frivillig basis. Tack vare deras insats kan vi hålla förmånliga läger. Vill du hjälpa till på något läger? Ta kontakt med styrelsen (styrelsen@mku.fi) om du vill veta mera.

Called2Serve - School of Congregational Development i Tallinn 24-27 september 2015!

Called2Serve.jpg

Nu finns det information om höstens stora ledarkonferens i Tallinn - hela biskopsområdet är med. Reservera tiden och kom med på högklassig undervisning!
Mera information på www.umc-ne.org

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut