BLOGG 9: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014