Inkvartering under års-och sommarkonferensen 7-10.6.2017