Bygget av internatet i Kenya framskrider planenligt