Advent 2020

Snart är det dags att tända det första adventsljuset.
För oss har advent blivit en mysig tid då ljusstakar och stjärnor lyser upp novembermörkret. Det är en djupt rotad tradition som man ser fram emot, i vår nordiska kultur.
Men jag har ofta undrat hur många som egentligen tänker på eller vet vad den egentliga bakgrunden till detta är. Ordet ADVENT kommer från latinets ADVENTUS DOMINI och betyder HERRENS ANKOMST. Från början var det en fastetid, julfasta, som omfattade 40 dagar före jul. På 1000-talet antogs namnet ADVENT.
Advent betyder alltså ankomst, inte väntan. Det betyder vår Herre Jesu Kristi ankomst.
Första gången kom han som det nyfödda barnet i Betlehem. Det är ju till minne av detta vi firar jul. Sedan levde han här på jorden ca 30 år, dog, uppstod och for tillbaka till himlen, varifrån han egentligen kom, fast den gången, via Marias moderliv.  

Han lovade, när han gick här nere, innan han for upp, att han skulle komma tillbaka igen, men på ett annat sätt.Några exempel: Joh. 14:1-3, Matt. 24:29-44, Mark. 13:24-33.  
Det framkommer på flera ställen att INGEN vet dagen eller stunden. Liknelsen i Matt. 25:1-13 om de 10 jungfrurna kan vara svårt för oss västerlänningar att förstå, men Jesus talar ju till judar, och inför ett judiskt bröllop var det förbehållet enbart brudens far att bestämma när brudgummen skulle åka och hämta bruden, inte ens brudgummen visste exakt tid i förväg.  Luk. 17:26-37.  
Enl. Talmus ( judarnas efterbibliska skriftsamling) fanns på Noas tid, före floden, ett äktenskapskontrakt för samkönade par. Detta har, vad man vet, inte funnits sedan dess förrän i vår tid.
Jesus framställer flera liknelser och beskriver hur det kan vara. när han kommer tillbaka.
Luk. 21:25-36. Fikonträdet är en symbol för judafolket. Vidare kan vi läsa vad änglarna sa när Jesus for upp till himlen, Apg. 1:9-11. Aposteln Johannes fick, när han befann sig på Patmos, se in i framtiden och höra Herren tala: Upp. 1:4-8, 22:7-21.Apostel Paulus beskriver skeendet i 1 Kor. 15: 51-52, 1 Tess. 4:13-18 och profeten Daniel i kap 7:13-14.Jesu Kristi kommande, som Konungarnas konung är det ämne som Bibeln handlar mest om, näst försoningen. I hela Bibeln förekommer det 565 gånger. I NT:s 260 kap.  finns 318 hänvisningar. I Paulus brev, som utgör 87 kapitel finns 67. Ändå är det sällan någon undervisar i detta ämne i våra kyrkor. Hur kan vi utesluta så stor del av Bibeln?
Jag kan medge att det verkar skrämmande för många. Det har förekommit mycket spekulationer från predikstolarna under årens lopp, som oroat folk. Idag vågar man inte ta upp ämnet på grund av okunnighet och liberalism. Det är en del av orsakerna till att vi har en så ljum och sovande kristenhet i Norden.
Jag tror att vi lever i ändens tid och att profetiorna och vad Jesus har lovat snart kommer att gå i uppfyllelse. Samtidigt har ingen av oss något löfte om morgondagen.
Vad som då är viktigt är att ha sin relation klar med Herren och vara redo på vilket sätt han än kommer. Bibeln talar mycket om den världsordning som kommer att råda innan hans ankomst. I ett senare skede kommer också Jesus, Kristus – Messias, att stiga ner på Olivberget i Jerusalem och bli KONUNG över hela världen, först i 1000 år och sedan i evighet.
Om detta kan vi läsa i Uppenbarelseboken  och i profetböckerna i GT. Men den fortsättningen får vi ta en annan gång. Det  som är aktuellt och viktigt för oss nu, är att vi är redo när Han kommer för att hämta de som hör honom till.
Jag ger dig härmed möjlighet att själv läsa innantill ur Bibeln. Givetvis kan man omtolka orden och förlägga det till en annan tidsålder, men läs som det står och låt den heliga Ande lysa på Ordet.
Det är Guds Ord och inte min teologi. Gud har sin tidsplan och handlar alltid efter den. I Gal. 4:4 läser vi om hur Jesus kom till jorden i rätt tid, första gången, när möjligheterna att sprida budskapet om honom var som gynnsammast. Nu kommer han tillbaka enligt sin plan och han givit oss tidstecknen för att vi ska hålla oss vakna och vara redo.   1 Tess. 5:1-11.   

Gud välsigne dig! Anita Grantinger

Vem är Jesus?

De senaste månaderna har människor i hela världen levt i fruktan och vetskap om smittspridning. Information om hur man ska skydda sig mot viruset har gått ut från myndigheter, forskare och andra ansvariga om hur man ska skydda sig.
Vi kan inte förneka att, trots att alla känner till  reglerna och skyddsåtgärderna, i vårt land har smittan spridit sig och fått ödesdigra följder.
Vad kan det bero på? Vi vet att det har saknats resurser, men jag tror att det, till stor del beror på att man inte har tagit riskerna på allvar. Man har tänkt: det kommer inte att drabba mig, jag behöver inte vara så försiktig.
Nu är det så att det finns en smitta i kristenheten, i varje fall i Sverige.
Den smittan är farligare att drabbas av än coronavirus. Allt fler kristna i olika kyrkor och andra sammanhang har börjat acceptera att det finns flera vägar till Gud. Det innebär alltså att man inte ser bibeln som högsta auktoritet längre. Ju mera pluralistiskt vårt samhälle har blivit, desto osäkrare har man blivit på att Jesus Kristus är Guds Son och världens ende Frälsare.
Högt uppsatta, andliga ledare betraktar Jesus och Muhammed som likvärdiga. Inom Islam är Jesus bara en profet, även om Han är en stor sådan. Att börja tro att vi har samma Gud, fast olika traditioner, är ett farligt virus som smittar.
Min oro och mitt största böneämne är nu att  kristenheten ska vakna upp och förstå, att vi måste vara på vår vakt mot denna villfarelse.
Här följer några exempel på vad bibeln säger om vem Jesus är:
I 2 Petr. brev 3:18 läser vi att vi ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Inte börja tveka om vem han är. ”Hans är äran, nu och i evighet!!!”
I himlen tillber man Kristus som GUD Upp. 5:11-14. ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången”. Han besjungs av 10 000×10 000 och 1000×1000. Kännetecken på att han är Gud är bl.a.
Han är född och icke skapad Joh. 17:5, Ef. 1:4, Kol. 2:9-10.
Han har makt: Matt. 28:18-20.
Han var med i skapelsen: Hebr. 1:2-3, Kol. 1:16-17.
Han är domaren: Joh. 5:22-23.
Han är A och O och herrarnas Herre: Upp. 21:6, 22:12, Fil. 6-11, 1Tim. 6:15.
Han delar tronen med Fadern: Matt.26:64, Mark. 16:19. Apg.7:55-56. Rom. 8:34 1 Petr. 3:22.
Bara några påminnelser om vad Bibeln säger om Jesus Kristus. Ingen kan jämföras eller jämställas med honom. Låt oss hålla fast vid det!

Anita Grantinger

Hälsning i coronatider!

Kära medlem och vän!

Hoppas du mår bra i dessa corona-tider! Vi tänker på varandra och ber för varandra.

Corona:
Ingenting är längre som förut. Vi är begränsade på olika sätt. Nästan alla länder har infört olika restriktioner för att begränsa spridningen av viruset. Många människor runt om i världen har smittats och drabbats av viruset. Ekonomin är i fritt fall. Massarbetslöshet, företag i konkurs osv. Vi matas dagarna i ände av detta från massmedia. Det är inte kyrkan som målar upp domedagsprofetior idag utan världen.

Gud vill inge oss hopp och tro mitt i allt detta. ”Vi har en Gud som oss skydda förmår, söndag och måndag och veckan som går” sjöng vi i söndagsskolan när jag var liten. Jag tror på en Gud som ”är med oss alla dagar intill tidens slut” som det står Matt 28:20. Ett bibelord som burit mig alltsedan tonåren.

Min danska kollega Ole Birch skrev följande på Facebook för någon vecka sen:
Jag har tak över huvudet, värme i elementen och mat i kylskåpet.  Jag kan ringa och skriva till hela världen och träffa mina barnbarn på nätet. Jag har den medicin jag behöver och människor som hjälper mig.  Jag har tillgång till sjukvård.  Jag bor inte i tält i Syrien.
Jag behöver inte frukta för bomber eller gevär. Var tålmodig och tacksam min själ!

Visst har vi mycket att vara tacksamma över!                                          
 Vägen till Gud är också alltid öppen. Den vet inga gränser. Vi kan alltid tala med vår Herre i bön. Vi kan få tid att läsa Bibeln ännu mer och göra sånt som vi annars inte hinner med.

Gudstjänster och andakter via nätet:

Det känns konstigt att inte kunna fira gudstjänst tillsammans med sin församling men det finns en rad olika utbud av gudstjänster och andakter att tillgå via nätet. Flera av våra församlingar i svenskfinland sänder regelbundet varje söndag via Facebook eller Zoom.
Församlingar i Danmark och Norge likaså.

Vi räknar med att sända något varje söndag framöver från Kristuskyrkan i Helsingfors också via Facebook och om det är möjligt lägga något också här på hemsidan.

Ta gärna del i dessa om du har möjlighet!

Framflyttade konferenser:
Församlingskonferensen (årsmötet) i Östersund kommer att ske via Skype lördagen den 18 april kl. 14.00. Vi hade planerat det i mars men reserestriktionerna satte P för det.

Sommarens ekumeniska konferens i Vasa, Finland har flyttats fram ett år enligt uppgift från igår. Vår årskonferens planeras i stället att bli i oktober i Borgå. Datum har jag inte fått än.UMCs stora Generalkonferens som skulle hållits i maj i USA har framflyttats ett år till nästa vår.

MiS Inspriationshelg:

Styrelsen har arbetat med att planera årets Inspriationshelg. Om inte restriktionerna fortsätter så planeras den till 14-16 augusti på Framnäs. Boka gärna in datumet och be att vi kan genomföra helgen! Hoppas att vi kan bli så många som möjligt.

Ekonomi:

Både församlingarna och Metodister i Sverige (MiS) har i princip samma utgifter som tidigare oavsett om vi kan mötas fysiskt eller ej.                       
Vill uppmuntra dig att fortsätta ge till din församling och till MiS!         
Gud välsignar en glad givare!

Hör gärna av dig om du funderar på något!

Nils-Gustav Sahlin