Alla inlägg av Tuula

Vem är Jesus?

De senaste månaderna har människor i hela världen levt i fruktan och vetskap om smittspridning. Information om hur man ska skydda sig mot viruset har gått ut från myndigheter, forskare och andra ansvariga om hur man ska skydda sig.
Vi kan inte förneka att, trots att alla känner till  reglerna och skyddsåtgärderna, i vårt land har smittan spridit sig och fått ödesdigra följder.
Vad kan det bero på? Vi vet att det har saknats resurser, men jag tror att det, till stor del beror på att man inte har tagit riskerna på allvar. Man har tänkt: det kommer inte att drabba mig, jag behöver inte vara så försiktig.
Nu är det så att det finns en smitta i kristenheten, i varje fall i Sverige.
Den smittan är farligare att drabbas av än coronavirus. Allt fler kristna i olika kyrkor och andra sammanhang har börjat acceptera att det finns flera vägar till Gud. Det innebär alltså att man inte ser bibeln som högsta auktoritet längre. Ju mera pluralistiskt vårt samhälle har blivit, desto osäkrare har man blivit på att Jesus Kristus är Guds Son och världens ende Frälsare.
Högt uppsatta, andliga ledare betraktar Jesus och Muhammed som likvärdiga. Inom Islam är Jesus bara en profet, även om Han är en stor sådan. Att börja tro att vi har samma Gud, fast olika traditioner, är ett farligt virus som smittar.
Min oro och mitt största böneämne är nu att  kristenheten ska vakna upp och förstå, att vi måste vara på vår vakt mot denna villfarelse.
Här följer några exempel på vad bibeln säger om vem Jesus är:
I 2 Petr. brev 3:18 läser vi att vi ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Inte börja tveka om vem han är. ”Hans är äran, nu och i evighet!!!”
I himlen tillber man Kristus som GUD Upp. 5:11-14. ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången”. Han besjungs av 10 000×10 000 och 1000×1000. Kännetecken på att han är Gud är bl.a.
Han är född och icke skapad Joh. 17:5, Ef. 1:4, Kol. 2:9-10.
Han har makt: Matt. 28:18-20.
Han var med i skapelsen: Hebr. 1:2-3, Kol. 1:16-17.
Han är domaren: Joh. 5:22-23.
Han är A och O och herrarnas Herre: Upp. 21:6, 22:12, Fil. 6-11, 1Tim. 6:15.
Han delar tronen med Fadern: Matt.26:64, Mark. 16:19. Apg.7:55-56. Rom. 8:34 1 Petr. 3:22.
Bara några påminnelser om vad Bibeln säger om Jesus Kristus. Ingen kan jämföras eller jämställas med honom. Låt oss hålla fast vid det!

Anita Grantinger

Hälsning i coronatider!

Kära medlem och vän!

Hoppas du mår bra i dessa corona-tider! Vi tänker på varandra och ber för varandra.

Corona:
Ingenting är längre som förut. Vi är begränsade på olika sätt. Nästan alla länder har infört olika restriktioner för att begränsa spridningen av viruset. Många människor runt om i världen har smittats och drabbats av viruset. Ekonomin är i fritt fall. Massarbetslöshet, företag i konkurs osv. Vi matas dagarna i ände av detta från massmedia. Det är inte kyrkan som målar upp domedagsprofetior idag utan världen.

Gud vill inge oss hopp och tro mitt i allt detta. ”Vi har en Gud som oss skydda förmår, söndag och måndag och veckan som går” sjöng vi i söndagsskolan när jag var liten. Jag tror på en Gud som ”är med oss alla dagar intill tidens slut” som det står Matt 28:20. Ett bibelord som burit mig alltsedan tonåren.

Min danska kollega Ole Birch skrev följande på Facebook för någon vecka sen:
Jag har tak över huvudet, värme i elementen och mat i kylskåpet.  Jag kan ringa och skriva till hela världen och träffa mina barnbarn på nätet. Jag har den medicin jag behöver och människor som hjälper mig.  Jag har tillgång till sjukvård.  Jag bor inte i tält i Syrien.
Jag behöver inte frukta för bomber eller gevär. Var tålmodig och tacksam min själ!

Visst har vi mycket att vara tacksamma över!                                          
 Vägen till Gud är också alltid öppen. Den vet inga gränser. Vi kan alltid tala med vår Herre i bön. Vi kan få tid att läsa Bibeln ännu mer och göra sånt som vi annars inte hinner med.

Gudstjänster och andakter via nätet:

Det känns konstigt att inte kunna fira gudstjänst tillsammans med sin församling men det finns en rad olika utbud av gudstjänster och andakter att tillgå via nätet. Flera av våra församlingar i svenskfinland sänder regelbundet varje söndag via Facebook eller Zoom.
Församlingar i Danmark och Norge likaså.

Vi räknar med att sända något varje söndag framöver från Kristuskyrkan i Helsingfors också via Facebook och om det är möjligt lägga något också här på hemsidan.

Ta gärna del i dessa om du har möjlighet!

Framflyttade konferenser:
Församlingskonferensen (årsmötet) i Östersund kommer att ske via Skype lördagen den 18 april kl. 14.00. Vi hade planerat det i mars men reserestriktionerna satte P för det.

Sommarens ekumeniska konferens i Vasa, Finland har flyttats fram ett år enligt uppgift från igår. Vår årskonferens planeras i stället att bli i oktober i Borgå. Datum har jag inte fått än.UMCs stora Generalkonferens som skulle hållits i maj i USA har framflyttats ett år till nästa vår.

MiS Inspriationshelg:

Styrelsen har arbetat med att planera årets Inspriationshelg. Om inte restriktionerna fortsätter så planeras den till 14-16 augusti på Framnäs. Boka gärna in datumet och be att vi kan genomföra helgen! Hoppas att vi kan bli så många som möjligt.

Ekonomi:

Både församlingarna och Metodister i Sverige (MiS) har i princip samma utgifter som tidigare oavsett om vi kan mötas fysiskt eller ej.                       
Vill uppmuntra dig att fortsätta ge till din församling och till MiS!         
Gud välsignar en glad givare!

Hör gärna av dig om du funderar på något!

Nils-Gustav Sahlin