Hem

Vasa Metsku – en församling mitt i centrum av av stan, som gärna understryker orden: ”Gud leder de ensamma till ett hem” (Ps. 68:7). Att börja en personlig relation med Jesus är att komma hem. Och att bli del av en kristen församling är att bli del av en familj. Välkommen på besök – vi tänder ljuset för dej.

Blogg

Tillsammans

Många saker hände som en frukt av Pingstdagen och den första andeutgjutelsen över den kristna församlingen. Där fanns en ny frimodighet och en ny frihet. Där var en helt ny känsla och erfarenhet av genombrott. Starka helanden skedde. Och sen detta: ”Då stod Petrus fram med de elva…” (Apg. 2:14). Petrus steg fram tillsammans med de andra lärjungarna. Han behövde …

Om oss

Adress:
Fredsgatan 12
65100 Vaasa, Finland

Pastor Camilla Klockars
camilla.klockars@gmail.com
050 520 6548

Ansvarig lovsångsledare: Simon Weiner

Konto:
Kvevlax sparbank: FI26 4958 0010 0507 26