Hem

Vasa Metsku – en församling mitt i centrum av av stan, som gärna understryker orden: ”Gud leder de ensamma till ett hem” (Ps. 68:7). Att börja en personlig relation med Jesus är att komma hem. Och att bli del av en kristen församling är att bli del av en familj. Välkommen på besök – vi tänder ljuset för dej.

Blogg

Team-liv

Vi har en kurs i coachande ledarskap på gång i församlingen. Förra gången vi träffades talade vi om teamarbete. Har du nångång varit med i ett team? Jag är introvert och gillar att vara ensam och jobba ensam. Men jag har också sett kraften i team-arbete. För en tid sedan läste jag nånstans att även om du har …

Det vi gör

Gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst kl. 11 med lovsång, förbön och undervisning. Allt som sägs tolkas simultant via hörlurar till engelska. När undervisningen för de vuxna börjar går barnen till sin söndagsskola. Efter undervisningen är det alltid möjligt att få förbönshjälp. Vi avslutar alla söndagsmöten med kaffe och snacks.

Söndagsskola

Söndagsskolan börjar då de vuxnas undervisning tar vid i gudstjänsten. Söndagsskolan sysslar med bibelberättelser, musik, sång och pyssel. Föräldrarna har ansvaret för barnen tills söndagsskolan börjar och efter att den är slut.

Mat & prat

Torsdagar 17-18 är kyrkan öppen för gemenskap kring en bit mat (2e/person). Vi delar därtill ut matkassar och kläder gratis till alla som behöver. Varje torsdag delar också någon i vårt team en personlig erfarenhet av vandringen med Jesus.

Bön

Vi ber varje måndag kl. 18. Bönen är motorn i en församling och i enskilda människors liv. En stark motor ger en stark församling. Konceptet är enkelt och fritt. Alla är välkomna.

Sommarkonferens

Den 8-11.6 2017 inbjuder vi till sommarkonferens på Norrvalla i Vörå. Temat är ”Inifrån ut” och kommer att handla om välmående till ande, själ och kropp. Parallellt med konferensen går en ungdomskonferens samt barnprogram. Mer info hittar du i konferensbroschyren som finns till utdelning i landets metodistförsamlingar samt på kyrkans hemsida www.metodistkyrkan.fi. På den hemsidan finns också en länk till anmälningsblanketten på nätet.

Om oss

Adress:
Fredsgatan 12
65100 Vaasa, Finland

Pastor Leif Galls (sjukledig)

Pastor Camilla Klockars
camilla.klockars@gmail.com
050 520 6548

Församlingspraktikant Sarah Nygård
millamena@gmail.com

Konto:
Kvevlax sparbank: FI26 4958 0010 0507 26