Om oss

Adress:
Fredsgatan 12
65100 Vasa, Finland

Pastor och föreståndare:

Camilla Klockars (camilla.klockars@gmail.com)
050 520 6548

Musikansvariga: Simon Weiner och David McCrea.

Barnarbetare: Carola Löfholm & team.

Diakonala teamet, ledare: Seppo Keränen.

Brunchteamet, ledare: Susanna Weiner.

Internationella teamet, ledare: Hilina Derese (Etiopien/Vasa).

Konto:
Kvevlax sparbank: FI26 4958 0010 0507 26

Församlingen tillhör Finlands svenska metodistkyrka: www.metodistkyrkan.fi