Värlsböndagen 3.3.2023

03 Mars 2023 kl. 12.00–23.59
En syskonskara som omringar hela vår jord – i förbön för fred
och kristen enhet. Böner beds på mer än 100 språk med början när
gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Finland
har vi varit med sedan 1960.

Världsböndagen firas i år fredagen den 3 mars.  Årets gudstjänst har
sammanställts av kvinnor i Taiwan och temat för gudstjänsten är ”Jag har
hört om er tro”.

I år är det skolprojektet Airport View School som är beläget invid
flygplatsen i Torit, Sydsudan i Östafrika som får ta emot de medel som
samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. Skolprojektet
stöds av de finlandssvenska baptisterna sedan 2011. Se skild
informationsbroschyr om projektet.

Kollekterna betalas in till Finlands svenska baptistsamfund kontonummer
FI19 4958 0010 1478 52 ITELFIHH. Skriv ”Världsböndagen” i
meddelandefältet. Insamlingstillstånd: RA/2020/1344.

Senaste års insamling tillföll arbetet bland onådda folkgrupper i Nepal
via Missionskyrkan i Finland.  Kollekten inbringade 667 euro. Ett varmt
tack!

Följande bilagor kan fås av kaikka.vaxby@metodistkyrkan.fi
Bilaga 2) Gudstjänstordning med förslag på program för världsböndagens
gudstjänst
Bilaga 3) Informationsmaterial om insamlingsändamålet i Torit, Sydsudan
Bilaga 4) Förberedelser och bakgrundsinfo om Taiwan (Kvinnor i Taiwan
har planerat årets program)
Bilaga 5): Temabild & affisch för annonsering och
programblad som var och en kan fylla i själva), och en Taiwankarta för
pussel.

Vi hoppas att har ni glädje och nytta av materialet i en ekumenisk
gudstjänst på er hemort. Ni behöver inte använda materialet i sin
helhet, använd det som passar bäst. Det väsentliga är bönen, förbönen
och gemenskapen.

Gud välsigne världsböndagen på er hemort!

Den finlandssvenska kommittén för världsböndagen:

Britta Lassus (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
Barbro Holmberg (Finlands svenska Pingstmission)
Tuija Österman (Missionskyrkan i Finland)
Rut Nordlund-Spiby (Finlands svenska baptistsamfund)
Kaikka Växby (Finlands svenska metodistkyrka)
Christina Långström (Frälsningsarmén).