Visionsarbetet

Finlands svenska metodistkyrkas uppdrag är ”att vara en kyrka mitt i samhället, för att möta människor med Guds kärlek och hjälpa dem att bli Jesu efterföljare.” Vi tror på en kyrka som är verksam bland människorna i kyrkans omgivning, mitt i samhället.

Våra värderingar

  • En kyrka som bygger på Guds Ord och lever nära Gud
  • En församling som utrustar
  • En gemenskap där man delar livet
  • En medmänniska som bygger relationer

Kyrkostyrelsen har under året 2020-2021 arbetat med kyrkans vision utifrån ett förslag av Hans Växby och Jerrold von Konow. Förslaget utgår från den vision (Liv i förvandling), det uppdrag och de värderingar som fanns i det tidigare visionsdokumentet. Det fortsatta arbetet bör börja med en utvärdering av det tidigare visionsarbetet för att se vilka delar som lyckats och vilka man kunde ha gjort bättre. De slutsatser man drar kan utgöra en utgångspunkt för hur man bör gå vidare. Arbetet med visionen är en fortgående process och fortsätter 2021-2022.