Finlands svenska metodistkyrka

Kyrkostyrelsen
 

FO-nummer 0175642-4
Kyrkostyrelsen
Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
kyrkostyrelsen[ät ]metodistkyrkan.fi
(går till alla medlemmar i kyrkostyrelsen + sekreteraren)

Kyrkostyrelsens ordförande:
Jerrold von Konow, jerrold.vonkonow[ät]metodistkyrkan.fi

Kyrkostyrelsens sekreterare:
Sonja Nygård, sonja.nygard[ät]metodistkyrkan.fi

Kyrkostyrelsens övriga medlemmar:
Biskop Christian Alsted, Camilla Klockars (distriktföreståndare), Cata Ekman-Niemi-Kaija, Cary Holm, Jenny Jansson, Sarah Tiainen, Hans Wallstedt (Metodister i Sverige), Thomas Westerbom

Församlingar

Biskopen
Nordic & Baltic & Ukraine Episcopal Area

Biskop Christian Alsted bishop[ät]umc-ne.org 
Rigensgade 21A, 1316 Köpenhamn K, Danmark.
tel. +45 70 20 93 90
bishop[ät]umc-ne.org 

Kirsten Hastrup, Assistant to Bishop Alsted
tel. +45 51331477
office[ät]umc-ne.org

www.umc-northerneurope.org

Kyrkans ansvar och trygga församlingar

Distriktföreståndare

Leif-Göte Björklund (anträffbar måndagar och tisdagar för df-ärenden)
leif-gote.bjorklund[ät]metodistkyrkan.fi, 044-0580675

Till Leifs arbetsområden hör:I
RTO, Metodistkyrkan i Sverige
Församlingarna i Grankulla, Ingå, Ekenäs, Åbo samt Vasa.

Till Camillas arbetsområden hör:
Kyrkostyrelsen, Frikyrklig samverkan, Församlingsplantering Församlingarna Helsingfors, Borgå, Svartså, Lovisa, Skaftung, Kristinestad, Jakobstad och Karleby. 

Camilla Klockars (anträffbar tisdagar för df-ärenden)
camilla.klockars[ät]metodistkyrkan.fi, 050-5206548

Samfunds- och årskonferensensekreteraren

Cata Ekman-Niemi-Kaija (bäst anträffbar ti/to, fredag ledig)
catarina.ekman-niemi-kaija[ät]metodistkyrkan.fi, tel. 040-5803630

Årsboken finns i elektroniskt format. Vi har även en materialbank för församlingar med blanketter och info, kontakta samfundssekreteraren förtillgång till den.

Ekonomisekreteraren

Thomas Westerbom, thomas.westerbom[ät]metodistkyrkan.fi

Statistiksekreterare

Medlemsstatistik

Nils-Gustav Sahlin, nils-gustav.sahlin[ät]metodistkyrkan.fi

Ekonomistatistik

Marie Fred. marie.fred[ät]metodistkyrkan.fi

Dataskyddsombud

Tuovi Hahto, tuovi.hahto[ät]gmail.com

Kontouppgifter:

Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56
Bic-kod: NDEAFIHH
Kassör: Beatrice Wahlström, beatrice.wahlstrom[ät]metodistkyrkan.fi

Offerdagar och kontonummer

Plansch med datum för offerdagarna

Rådet för mission
Koordinatorn för utvecklingssamarbete: dev.aidcoordinator[ät]metodistkyrkan.fi

Kontonummer:
IBAN: FI29 2422 1800 0087 51 (Bic: NDEAFIHH)

1106 Rådets för mission löneomkostnader
2202 Zimbabwes barn: Ruts Lindgrens stipendiefond/ fadderbarn/ Home of Hope-barnen (Trettondagens kollekt)
1232 Fadderbarn i Zimbabwe (barn m hörselnedsättning)
3308 Barnhemmet Home of Hope, Zimbabwe
4404 Mocambique
5050 Missionär Mikkos resekostnader och arbete
7702 Kondoleanser, allmänna gåvor till Rådet för mission
8222 Katastrofhjälp (Ukraina, Turkiet & Syrien)
Vid övriga inbetalningar, skriv meddelande. Inbetalningar för kondoleanser kan gå direkt till det projekt man önskar understöda.

Kassör: Beatrice Wahlström, beatrice.wahlstrom[ät]metodistkyrkan.fi

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)
IBAN: FI26 4055 2220 0262 82
Kassör: Sylvia Niemi-Kaija

Indienhjälpen
IBAN: FI71 4055 0010 8955 77 (Bic: NDEAFIHH)
Referensnummer:
1232 Fadderbarnsavgifter (kostnad 25e/mån betalas i en eller flere rater med samma referens)
5500 Stöd till skolluncher (tidigare ägg- och mjölkprojektet)

Kontaktperson: Cata Ekman-Niemi-Kaija; cata[ät]mku.fi

Rätt kurs andaktsbok
Den dagliga andakten består av bibeltext, en personlig betraktelse, bön och förbön. Betraktelserna är vardagsnära och innerliga, små vittnesbörd som återspeglar Guds nåd och omtanke. Den dagliga betraktelsen delas av människor runt hela jorden. Rätt kurs (den globala utgivningen – The Upper Room – ges ut på drygt 30 språk och i närmare 100 länder).
Med Rätt kurs i din dagliga andaktsstund är du inbegripen och buren av syskon runt hela världen. Avstånden krymper och Gud är nära.

Beställ andaktsboken Rätt kurs för 34e/ år så får du den direkt till din postlåda. För prenumerationer i Finland kan du också kontakta Monica Wiik.
Konto: FI37 1621 3500 011656 (Bic: NDEAFIHH)
Kontaktperson: Monica Wiik, tel. 040-568 7177, mewiik[ät]live.com

Bra att veta:
Redovisa dina utgfiter med kostnadsersättningsblanketten (på svenska, finska och engelska - välj bara rätt blad). Fritt fram att korrigera och ändra i blanketten efter behov.

Resereglemente från 15.6.2024.

Distansmöten: samfundet har ett Zoom-abonemang som kan användas för distansmöten. Skriv cata@metodistkyrkan.fi ifall du behöver en möteslänk eller använd gratisverktyget whereby.com, fungerar på samma sätt som Zoom, har gratis mötestid i 45 minuter för upp till 100 deltagare (5 minuter mer än Zooms gratispaket).

Har du en fråga som gäller föreningens (församlingens) administration, eller vill du få verktyg och inspiration i ditt föreningsengagemang? Här hittar du det mesta som rör föreningslivet i Finland. Hittar du inte svar på din fråga – skicka in den till Föreningsresursen.

Tillgänglig webb: tips hur du gör bilder på sociala medier tillgängliga för personer med synnedsättning. Så här skriver du in alt-texter i sociala medier. En alt-text, alltså en alternativ text, är ett tillägg till HTML-språkets bild-tagg. En bra alt-text är neutral, kort och tydlig och beskriver det som är relevant på bilden. Den ses bara av de som använder skärmläsare.

Logga in på Desky-molntjänst här. Vill du veta mer om hur er församling kan använda Desky, ta kontakt med samfundssekreteraren.