Finlands svenska metodistkyrka

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen
Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
kyrkostyrelsen[ät]metodistkyrkan.fi

Kyrkostyrelsens ordförande:
Jerrold von Konow, jerrold.vonkonow[ät]metodistkyrkan.fi

Kyrkostyrelsens sekreterare:
Sonja Nygård, sonja.nygard[ät]metodistkyrkan.fi

Kyrkostyrelsens övriga medlemmar:
Biskop Christian Alsted, Leif-Göte Björklund (distriktföreståndare), Cata Ekman-Niemi-Kaija, Caj Forsman, Tuovi Hahto, Sarah Tiainen, Hans Wallstedt (Metodister i Sverige), Thomas Westerbom

Församlingar

Biskopen

Biskop Christian Alsted bishop@umc-ne.org 
Rigensgade 21A, 1316 Köpenhamn K, Danmark.
tel. +45 70 20 93 90
office@umc-ne.org 

Kyrkans ansvar och trygga församlingar

Distriktföreståndare

Leif-Göte Björklund (anträffbar måndagar och tisdagar för df-ärenden - på semester 19.6-23.7)
leif-gote.bjorklund[ät]metodistkyrkan.fi, 044-0580675

Camilla Klockars (anträffbar tisdagar för df-ärenden -på semester 27.6-3.7 och 8.7- 8.8)
camilla.klockars[ät]metodistkyrkan.fi, 050-5206548

Samfunds- och årskonferensensekreteraren

Cata Ekman-Niemi-Kaija (anträffbar måndagar och onsdagar -på semester 1.7-8.8)
catarina.ekman-niemi-kaija[ät]metodistkyrkan.fi, tel. 040-5803630

Ekonomisekreteraren

Thomas Westerbom, thomas.westerbom[ät]metodistkyrkan.fi

Statistiksekreterare

Medlemsstatistik

Nils-Gustav Sahlin, nils-gustav.sahlin[ät]metodistkyrkan.fi

Ekonomistatistik

Marie Fred. marie.fred[ät]metodistkyrkan.fi

Dataombudsman

Tuovi Hahto, tuovi.hahto[ät]gmail.com

Kontouppgifter:

Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56
Fonden för församlingsplantering: FI94 1376 3000 1153 84
Kyrkobyggnads- och bostadsfonden: FI76 1376 3000 1177 45
Kyrkans projektinsamlingar (tidigare Gemensam sak):
FI15 2422 2000 0636 46

Samtligas Bic-kod: NDEAFIHH
Kassör: Beatrice Wahlström, beatrice.wahlstrom[ät]akan.fi

Offerdagar och kontonummer

Rådet för mission
Koordinatorn för utvecklingssamarbete: dev.aidcoordinator[ät]metodistkyrkan.fi

Kontonummer:
IBAN: FI29 2422 1800 0087 51 (Bic: NDEAFIHH)

1106 Rådets för mission löneomkostnader
2202 Zimbabwes barn: Ruts Lindgrens stipendiefond/ fadderbarn/ Home of Hope-barnen (Trettondagens kollekt)
1232 Fadderbarn i Zimbabwe (barn m hörselnedsättning)
3308 Barnhemmet Home of Hope, Zimbabwe
4404 Mocambique
5050 Missionär Mikkos resekostnader och arbete
7702 Kondoleanser, allmänna gåvor till Rådet för mission
8222 Katastrofhjälp (Ukraina)
Vid övriga inbetalningar, skriv meddelande. Inbetalningar för kondoleanser kan gå direkt till det projekt man önskar understöda.

Kassör: Annina Rosenqvist, annina.rosenqvist[ät]novia.fi

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)
IBAN: FI26 4055 2220 0262 82
Kassör: Ellen Sundström; ellenmsundstrom[ät]gmail.com

Indienhjälpen
IBAN: FI71 4055 0010 8955 77 (Bic: NDEAFIHH)
Referensnummer:
1232 Fadderbarnsavgifter (kostnad 25e/mån betalas i en eller flere rater med samma referens)
5500 Stöd till skolluncher (tidigare ägg- och mjölkprojektet)

Kontaktperson: Cata Ekman-Niemi-Kaija; cata[ät]mku.fi

Rätt kurs
Konto: FI37 1621 3500 011656 (Bic: NDEAFIHH)
Kontaktperson: Monica Wiik, tel. 040-568 7177, mewiik@live.com