Nya gemenskaper för nya människor

Nya människor vinns oftast bäst genom nya sammanhang. Metodistkyrkan tror på behovet av församlingsplantering och har för tillfället ett projekt på gång: En ny trosgemenskap i Vanda.  En strategigrupp möts regelbundet för att be och brainstorma kring potentiella planteringar i Svenskfinland. Metodistkyrkans biskop Christian Alsted driver visionen om församlingsplantering starkt. En utbildning för församlingsplanterare (kallad M4) inom biskopsområdet erbjuds intresserade planterare.

Metodistkyrkans mål är att under de närmaste åren starta upp nya församlingsplanteringsprojekt på olika orter i Svenskfinland. Till de här projekten behövs ivriga troende som tillsammans vill använda sina gåvor för att nå människor med Guds rike.

Är du intresserad av att i framtiden vara med i ett församlingsplanteringsteam? Eller har du frågor och vill veta mera om församlingsplantering? Det finns också möjlighet att stöda församlingsplantering genom böner och ekonomiska gåvor.
Ta kontakt med Metodistkyrkans koordinator för församlingsplantering: Camilla Klockars, camilla.klockars@metodistkyrkan.fi