E-postadresserna tillfälligt ur bruk

01.12.2021 kl. 09:58
Under arbetet med den nya hemsidans överflyttning har det dragit ut med att få våra e-post adresser @metodistkyrkan.fi att fungera. Ha tålamod - vi jobbar på det!

Ta kontakt med samfundsekreteraren ifall det är någon person du behöver få tag på: dev.aidcoordinator@gmail.com