Överraskad av Gud?

03.03.2022 kl. 10:38
Det kan ta tid att lära känna Guds röst. Samuel fick samma tilltal tre gånger. De två första gångerna trodde han att det var prästen Eli som ropade på honom. Eli gav pojken det goda rådet att han skulle gå tillbaka till sin sovplats och be om att få tilltalet på nytt. Det säger oss något om Guds tålamod och goda pedagogik.

Den judiske historikern Josephus (f. 37/38 eKr) räknar med att Samuel var ungefär 12 år gammal då han hörde Guds röst för första gången. Du kan läsa om händelsen i Första Samuelsboken 3 i Gamla Testamentet. Många är också de bibliska exemplen där Gud talat och människor efteråt varit övertygade om att de hört hans röst. Också idag är det många som hävdar att de uppfattat Guds tilltal på olika sätt. 

Detta att Gud är verklig och att han talar är också en av de starkaste drivkrafterna i mitt liv och i mitt arbete. Det är oerhört motiverande att tro på en Gud som kommunicerar. Vad kan vi lära oss om detta genom texten om Samuel?

Gud talar till vem som helst. Samuel var alltså kanske 12 år. Han var oerfaren, han hade aldrig tidigare hört Guds röst, hans kunskap om Gud var på ett barns nivå. Mänskligt sett var det en oerhörd risktagning att tala till Samuel, det skulle ha varit betydligt säkrare att välja en gammal, respekterad rabbin med kännedom om heliga skrifter. Men Gud tog risken. Och erfarenheten ledde för Samuels del till ett liv där han fick lära sig att förmedla ord från Gud rakt in i människors vardag. De två Samuelsböckerna beskriver bland annat detta. Fortfarande tar Gud risken, han talar till den som är villig att lyssna, oavsett ålder, erfarenhet och kompetens.

Det kan ta tid att lära känna Guds röst. Samuel fick samma tilltal tre gånger. De två första gångerna trodde han att det var prästen Eli som ropade på honom. Eli gav pojken det goda rådet att han skulle gå tillbaka till sin sovplats och be om att få tilltalet på nytt. Det säger oss något om Guds tålamod och goda pedagogik. Gud talar tills vi förstår, vårt ansvar är att bevara och skydda vår längtan att höra. Det kan, med andra ord, vara klokt att inte ge upp för snabbt, också vi kan behöva våra två (eller fler) gånger, som Samuel.  

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss Bibeln som en outsinlig källa med uppmuntrande tilltal. Varje gång du öppnar den kan du räkna med att Gud vill tala. Bibeln är ju tänkt att vara som en lampa som lyser upp ditt liv: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps. 119:105). Men Gud talar också på andra sätt. Man kan uppfatta hans röst och kallelse genom en annan människa och det hon säger, han kan tala genom drömmar, visioner och bilder. Alla dessa sätt är underställda det han säger i sitt Ord, Bibeln. Men hans vägar att nå våra hjärtan kommer alltid att vara många. 

Jag hoppas detta inspirerat dej att sätta dej ner för att lyssna. En välsignad vårvinter!

Camilla Klockars