Kristus är uppstånden - Han är sannerligen uppstånden!

17.04.2022 kl. 10:04
Kristus on ylösnoussut - totisesti ylösnoussut! Christ is risen - He is risen indeed!
'