Attacken i Oslo

26.06.2022 kl. 21:17
Det är med förfäran och sorg vi hörde nyheten om den dödliga attacken i Oslo på fredag kväll. En attack mot människor som samlats för att fira livet och gemenskapen. En attack som verkar ha för avsikt att döda och skada så många som möjligt för att skapa rädsla. Attacken är en direkt attack mot HBTQ+-personer och mot alla människors omistliga värde, men också en attack mot det trygga samhälle som vi alla är en del av.

Metodistkyrkan i Norge tar starkt avstånd från sådana handlingar och attityder.

Våra tankar och böner går nu till de drabbade, döda, skadade och anhöriga. Dessutom är många fler - nu rädda. Till dem vill vi säga, att vi står vid er sida.

Biskop Christian Alsted, distriktsföreståndare Ingull Grefslie, distriktsföreståndare Knut Refsdal och kyrkostyrelsens ordförande Audun Westad

Det er med forferdelse og sorg vi hørte nyhetene om det dødelige angrepet i Oslo i natt. Et angrep på mennesker som var samlet for å feire livet og fellesskapet. Et angrep som ser ut til å ha som hensikt å drepe og skade så mange som mulig for å skape frykt. Angrepet er et direkte angrep på LGBTQ+ personer og på alle menneskers ukrenkelige verdi, men også et angrep på det trygge samfunnet som vi alle er en del av.

Metodistkirken i Norge tar sterk avstand fra slike handlinger og holdninger.

Våre tanker og bønner er nå hos de som er rammet, døde, skadde og pårørende. I tillegg er mange flere – spesielt skeive - nå redde. Til dem vil vi uttrykke at vi står sammen med dem.

Biskop Christian Alsted, tilsynsprest Ingull Grefslie, tilsynsprest Knut Refsdal og hovedstyreleder Audun Westad