Kallelse till årskonferens 2022

27.06.2022 kl. 14:23
Biskop Christian Alsted sammankallar Finlands svenska metodistkyrka till årskonferens 22-25.9.2022 på Arbetarakademin, Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla.
Välkommen!

Köpenhamn och Grankulla 27.6.2022

Christian Alsted            Monica Lundgren
Biskop                          Värdförsamlingens pastor