Att utveckla rötter

21.10.2022 kl. 08:44
Jag är ingen aktiv odlare och sätter inte mycket tid på växter. Men förra vårvintern testade jag en sak i caféet i min kyrka. Jag köpte en murgröna och många olika sorters små glasvaser. Sen klippte jag loss murgrönans alla kvistar och satte en liten kvist i varje vas. Allt eftersom tiden gick hände det grejer i vaserna. De små kvistarna trivdes tydligen i vattnet. När sommaren kom hade rötter utvecklats och det grönskade ordentligt.

Visionen i den församling jag jobbar i är indelad i fyra steg. Det första steget heter ”Välkommen hem”. Vi vill först av allt skapa en miljö där människor som kanske stiger in i kyrkan för första gången i sitt liv verkligen känner sej välkomna och trivs. Detta första steg är egentligen ingen liten utmaning för oss som församling. Det är aldrig en självklarhet att människor känner sej välkomna och vill stanna kvar. Det kräver en hel del jobb av oss och stora, aktiva hjärtan som bryr sej.

Steg nummer två har att göra med murgrönan jag skrev om: Det handlar om att utveckla rötter. Att vara en del av en församling handlar inte enbart om att gå på gudstjänst nu och då. Det är att låta rötter växa, att gå djupt i tron och i det andliga hem man blivit en del av. Det är att skapa verkliga möjligheter för tillväxt. Rötter behövs nämligen för utveckling och rötter behövs för överlevnad. Det är ganska fascinerande att den enkla, lilla murgröna jag köpte resulterade i 9 vaser med murgrönor. De kunde i sin tur i princip ha planterats i nya krukor med mylla och bli stora växter. Nya rötter hade ju, fantastiskt nog, utvecklats i vattnet. Tänk om samma multiplikation och tillväxt kunde hända med oss?

Jag tror att det tyvärr kan finnas en hel del ”rotlösa” kristna i vårt land: människor som i och för sej går på gudstjänst nu och då men som aldrig låtit rötterna utvecklas någonstans. Jag tror många av dem skulle må väldigt bra av att stå i Guds vatten länge och låta rötterna bli en del av en andlig familj. För om inte rötterna får utvecklas finns inte potential till stabilitet och kraft när stormarna kommer. Då är man utelämnad åt sej själv och i många fall en väldigt ytlig tro. 

Profeten Jeremia beskriver den välsignelse dessa Guds rötter i våra liv bidrar med: ”Välsignad är den som litar till Herren... han är som ett träd planterat vid vatten, som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt” (17:7-8).  

En rotad människa har en inneboende trygghet och utvecklad förmåga till tillväxt och mera liv. En rotad människa har kapacitet att själv bli en välsignad växt som ger andra liv. Jag hoppas därför du vågar sätta ner dina rötter någonstans - och gärna gör det så fort som möjligt!

Camilla Klockars