Bönebrev i september

14.09.2022 kl. 08:27
Vi står enade med metodisterna i Ukraina i bön för skydd, försoning och fred. Vi ber för pastorer, ledare och församlingar i metodistkyrkan i Ukraina; må Gud ge att deras vittnesbörd om försoning och fred styrka och hopp till det ukrainska folket.

I september ber vi särskilt för alla skolbarn och studerande som inte vet om deras skolor och universitet kommer att erbjuda ordentlig utbildning och vara trygga. Vi ber för dem som erbjuder hemundervisning och för de barn som inte kan gå i skolan, utan måste gå i nätbaserad undervisning. 

Biskop Christian Alsted

Du kan läsa hela bönebrevet här:
September Prayer Letter

We stand with the United Methodists in Ukraine in prayer for protection, reconciliation, and peace. We pray for pastors, leaders and congregations in the United Methodist Church in Ukraine; may God grant that their witness of reconciliation and peace will bring strength and hope to the Ukrainian people.

In September we pray especially for the school children and students who do not know if their schools or universities will be offering proper education and will be safe. We pray for those who offer home schooling and for the children who cannot go to school, but must attend online schooling.

Bishop Christian Alsted